Regelrevidering Rallylydnad

Här finns information om nuvarande och tidigare steg angående revideringen av reglerna i rallylydnad som ska börja gälla 2022.

Nuvarande steg i revideringen

Efter att vi fått in svar i den andra remissomgången (enligt nedan) har ett förslag till regler tagits fram.

Vi uppmanar klubbar, distrikt och rasklubbar att diskutera reglerna med sina medlemmar innan beslut kommer att tas på regelkonferensen i april 2020. Det är viktigt att medlemmar via sina klubbar kan föra fram synpunkter till distrikten (som är några av de som kommer vara representerade på konferensen).

Regelförslag inför regelkonferensen

Följebrev till regelförslaget hittar du här. (PDF-dokument, 139 kB)

Här hittar du det senaste förslaget på nya regler i rallylydnad. (PDF-dokument, 1,6 MB)

Film på förslagen till nya moment i rallylydnad

--------------------------------------------------------------------------

Tidigare information och material

Här presenteras UG Rallylydnads första förslag till nya regler att gälla från år 2022. Dessa har tidigare varit ute på remiss. Förslaget skickades till samtliga klubbar inom SKK-organisationen.

För intresserade finns alla inkomna synpunkter som detta förslag baseras på, i sin helhet, i menyn här till höger.

Så här läser du förslaget

I bifogat förslag är ändringar/nya moment/nya betyg markerat med gult.

Överstrukna texter innebär att texten helt tas bort.

Svar på remissen

Remissens svar har skickats in från klubbar/distrikt. Sista datum för detta var den 1 september 2019.

Lokalklubbar inom Svenska Brukshundklubben lämnade sitt svar på remissen genom sitt distrikt.

Övriga aktörer inom SKK-organisationen lämnade in sina synpunkter direkt via formuläret.