Regelrevidering för bruksprov

Här finns information om nuvarande och tidigare steg angående revideringen av reglerna i bruksprov som ska börja gälla 2023.

Nedan finner ni minnesanteckningar från förmöten som genomförts.

Nuvarande steg i revideringen

Efter att vi fått in svar i den andra remissomgången (enligt nedan) har ett förslag till regler tagits fram.

UG Bruks vill få in Patrullhundsgruppen i samma regelbok som de övriga bruksprovsgrenarna. Men förslaget redovisas här i eget dokument.

Det blev beslutat att regelkonferenserna ska arrangeras via zoom och att det ska arrangeras förmöten innan den beslutande konferensen. Här nedan ser ni datum, tid och ämnen för dessa möten och i högerspalten finns alla dokumenten.

Bruks

Förmöte nr 1, 2021-03-08, kl. 19:00

Allmänna regler, lydnad, budföring och uppletande

Minnesanteckningar från förmöte nr 1 (PDF-dokument, 323 kB)

Förmöte nr 2, 2021-03-10, kl. 19:00

Patrull och skydds

Minnesanteckningar från förmöte nr 2  (PDF-dokument, 222 kB)

Förmöte nr 3, 2021-03-15, kl. 19:00

Spår, sök och rapport

Minnesanteckningar från förmöte nr 3 (PDF-dokument, 172 kB)

Förmöte reserv, 2021-03-17
Ställs in eftersom allt hunnits diskuteras vid tidigare förmöten.


Datum för beslutande regelkonferensen:

BRUKS arrangerar sin regelkonferens 2021-03-28, med start kl. 10:00.

Protokoll från den beslutandekonferensen i bruks (PDF-dokument, 344 kB)

Deltagarlista på den beslutande konferensen i bruks (PDF-dokument, 57 kB)

_______________

Tidigare information och material

Remissens svar från omgång nr 2 har skickats in från distrikt. Sista datum för detta var 1 september 2019.

Lokalklubbar inom Svenska Brukshundklubben lämnade sitt svar på remissen genom sitt distrikt.

Vad händer nu?

Nu har arbetet med att sammanställa ett förslag till regelverk utifrån inkomna remissvar startat.

Vi kommer också att genomföra en språklig översyn av regelverket, i förhoppning att göra det mer lättläst och med ett mer modernt språk.

Förslaget på regelverk som arbetas fram utifrån remissvaren kommer därefter att behandlas på en regelkonferens 2021.

Se PM och övriga konferensdokument i högerspalten