Regelrevidering för mondioring

Här finns information om remissen angående reglerna i mondioring som ska börja gälla 2022.

Utskottsgrupp (UG) mondioring, i Utskottet för prov och tävling, presenterar sitt förslag till nya regler att gälla från år 2022.

Förslaget är skickas till SBK distriktens och rasklubbarnas tävlingsavdelningar.