Regelrevidering för mondioring

Här finns information om remissen angående reglerna i mondioring som ska börja gälla 2022.

Utskottsgrupp (UG) mondioring, i Utskottet för prov och tävling, presenterar sitt förslag till nya regler att gälla från år 2022.

Förslaget skickas till SBK distriktens och rasklubbarnas tävlingsavdelningar.

Svara på remissen

Remissens svar skickas in från klubbar/distrikt via nedan formulär.

Det ska framgå vilken sida/punkt/del av text man vill ändra på samt förslag på ny formulering.

Svar önskas senast den 1 september 2019.

Det ska framgå vilken sida/punkt/del av text man vill ändra på samt förslag på ny formulering.