Regelrevidering Lydnad

Här finns information om nuvarande och tidigare steg angående revideringen av reglerna i lydnad som ska börja gälla 2022 (klass 3) och 2023 (övriga klaser).

Nuvarande steg i revideringen

Efter att vi fått in svar i den andra remissomgången (enligt nedan) har ett förslag till regler tagits fram.

Det blev beslutat att regelkonferenserna ska arrangeras via zoom och att det ska arrangeras förmöten innan den beslutande konferensen. Här ser ni datum, tid och ämnen för dessa:

Lydnad

Förmöte nr 1, 2021-02-10, kl. 19:00

Allmänna regler, särskilda regler för lydnadstävling, praktiskt arrangemang samt utrustning, priser och uppflyttningar

Förmöte nr 2, 2021-02-24, kl. 19:00

Moment och koefficienter, generella anvisningar för utförande och bedömning av moment

Förmöte nr 3, 2021-03-10, kl. 19:00

Moment Start-Klass 2

Datum för beslutande regelkonferensen:

LYDNAD arrangerar sin regelkonferens 2021-04-17, med start kl. 10:00.

Regelförslag inför regelkonferensen

Här hittar du det senaste förslaget på nya regler i lydnad startklass - klass 2. (PDF-dokument, 490 kB)

-------------------------------------------------------------------

Tidigare information och material

Här presenteras UG Lydnads första förslag till nya regler att gälla från år 2022. Dessa har tidigare varit ute på remiss. Förslaget skickades till samtliga klubbar inom SKK-organisationen.

För intresserade finns alla inkomna synpunkter som detta förslag baseras på, i sin helhet, i menyn till höger.

Så här läser du förslaget

I bifogat förslag är ändringar/nya moment/nya betyg markerat med gult.

Överstrukna texter som även är gulmarkerade innebär att texten helt tas bort.

Startklass – klass 2

Se bifogat förslag.

Lydnadsklass 3

Då vår nationella lydnadsklass 3 följer internationellt regelverk (FCI) har vi valt att inte genomföra några ändringar, utan inväntar FCI:s fastställda regler.

Nya moment

Inom kort (vi beräknar under april) kommer vi att publicera filmer på de nya momenten och de moment där lite större ändringar är föreslagna. Filmerna kommer att finnas på SBK:s Youtube kanal.

Viktiga nyheter

Låsningsperiod Lydnadsklass 3

Då vi följer FCI regelverk för klass 3 har UG lydnad skickat in en förfrågan till Svenska Kennelklubben att få ändra vår låsningsperiod för lydnadsklass 3 så den harmoniserar med FCI låsningsperiod. (ny låsningsperiod startar 2021). UG lydnad har fått bifall på sin förfrågan till Svenska Kennelklubben varför låsningsperioden för lydnadsklass 3 nu förkortas med ett år och nytt regelverk börjar istället gälla 2021-01-01.

Kvalitetssäkring bedömning

Vår målsättning är att våra domare ska ha en hög kompetens och utifrån det kommer vi att införa en kvalitetssäkring 2022 som innebär att alla domare som vill fortsätta döma lydnadstävlingar behöver genomföra ett kunskapstest varje år. Testet kommer att vara webbaserat och genomförs individuellt. I nuläget har vi inte alla detaljer klara kring detta, men lite i korthet hur vi tänkt oss: Kunskapstestet kan genomföras var som helst där internetuppkoppling finns, det kommer vara generöst med tid att genomföra kunskapstestet, möjlighet till flera försök och domaren kommer kunna ha regelbok och anvisningar tillhands vid genomförande av kunskapstestet.

Svar på remissen

Remissens svar har skickats in från klubbar/distrikt. Sista datum för detta var 1 september 2019.

Lokalklubbar inom Svenska Brukshundklubben lämnade sitt svar på remissen genom sitt distrikt.

Övriga aktörer inom SKK-organisationen lämnade in sina synpunkter direkt via formuläret.