Utställning - anmäl dig

Här hittar du alla officiella utställningar som arrangeras inom Svenska Brukshundklubben.

På de arrangerande klubbarnas hemsidor kan du hitta mer information om respektive utställning.

  • Anmälan och avgift ska vara arrangören tillhanda senast 1 månad innan arrangemanget.
  • Anmälan är komplett när arrangören fått besked från banken om att betalning har skett.
  • Återbud meddelas direkt till arrangören.

Utställningar 2021

I PDF-dokumentet nedan kan du se vilka officiella utställningar som är inplanerade inom Svenska Brukshundklubben under 2021. Om alla kommer att kunna genomföras eller om några behöver ställas in pga. covid-19 vet vi ännu inte, men listan uppdateras efterhand.

Utställningar 2021 (PDF-dokument, 121 Kb)