En assistanshundinstruktör instruerar en elev med hans assistanshund.
En assistanshundinstruktör instruerar en elev med hans assistanshund.
En assistanshundinstruktör instruerar en elev med hans assistanshund.

Assistanshundinstruktör

21 mar 202221 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

För dig som är intresserad av att bli assistanshundinstruktör.

En assistanshundsinstruktör är godkänd av Svenska Brukshundklubben och är den som följer assistanshundsekipaget genom utbildningen.

Utbilda dig till Assistanshundinstruktör

Det finns assistanshundinstruktörer med olika kompetenser och på två nivåer:

 

Nivå 1 - Grundutbildad assistanshundinstruktör med kompetens att utbilda assistanshundar med hjälp av en handledare som ska vara delaktig i utbildandet av ekipaget.

Avtal ska finnas mellan assistanshundinstruktören och handledaren.

Handledaren måste vara en nivå 2 instruktör och ska godkännas av SBK innan handledningen påbörjas.

 

Nivå 2 - En assistanshundinstruktör som förutom ovan har kompetens och erfarenhet av att självständigt planera och genomföra ett träningsprogram för ett blivande assistanshundekipage.

 

Instruktör för alarmerande hund diabetes 

Det är en assistanshundinstruktör som har genomgått komplettering för att utbilda diabeteshundar. Kompletteringen innehåller både teori och praktik.

 

Alla assistanshundinstruktörer är egna företagare med samarbetsavtal med SBK.

SBK tar inget ekonomiskt ansvar för assistanshundinstruktörernas uppdrag men kan självklart hjälpa till med att hitta en lämplig assistanshundinstruktör för just dina behov.

 

Det är viktigt att det tecknas ett avtal mellan assistanshundekipaget och instruktören innan träningen påbörjas.

Kunskapskrav för Assistanshundinstruktörer

Nivå 1

  • 180 högskolepoäng inom relevant område (t.ex. rehabilitering, pedagogik, psykologi, sociologi)
  • Uppfylla de kriterier i det av SBK fastställda Ramverket för assistanshundinstruktörer Nivå 1, vilket tillhandahålls av projektledaren på begäran

Nivå 2 

  • Utbilda 3 hundar med mentor som skall godkännas av SBK, hundarna ska examineras och bli godkända
  • Redovisning av ett av ekipagen (skriftligt och muntligt)
  • Uppfylla de kriterier i det av SBK fastställda Ramverket för assistanshundinstruktörer Nivå 2
  • Examination (Skriftligt test, med frågor som visar att assistanshundinstruktören kan: Reflektera, argumentera och söka kunskap)

 

Personlig lämplighet.

Du som uppfyller kraven kommer att kallas till en intervju innan du blir godkänd. Du ska kunna visa på att du som person är empatisk, har god förståelse för hundars och människor behov och ha vana av att arbete med personer som har en funktionsnedsättning. Du ska även ha vana av att träna hund och ha en gedigen kunskap om hundars mentalitet och inlärningsförmåga.

 

Godkännande

SBK har inget avtal med någon utbildningsanordnare och kan inte garantera att genomgången utbildning ger automatiskt godkännande som assistanshundinstruktör med samarbetsavtal med SBK. Det finns EN utbildningsanordnare som följer det Ramverk för assistanshundinstruktörer som SBK har tagit fram.

 

Kontakta projektledaren hos SBK för mera information INNAN du väljer att påbörja en utbildning till assistanshundinstruktör.

 

Vi tipsar också om att du som är intresserad av en karriär som assistanshundinstruktör tar kontakt med en redan godkänd instruktör för att få en god bild av vad detta praktiska yrke innebär.