Våra läger

Vi erbjuder kostnadsfria läger för ungdomar som är intresserade av tjänstehund. Här följer en beskrivning av respektive läger samt när och hur du anmäler dig.

Ungdomsläger Patrullhund steg 1

Du som är mellan 15-20 år, intresserad av tjänstehund och ännu inte har deltagit vid något läger hos oss har under en vecka möjlighet att få en introduktion av tjänstehund och vår verksamhet. Du ska ha genomfört detta läger för att få söka till våra andra läger - Regionalt ungdomsläger Patrullhund, Ungdomsläger Patrullhund steg 2 samt steg 3.

Detta läger hålls i samband med Hundtjänstskolan på Marma vilket ger en unik möjlighet att få en inblick i tjänstehundsverksamheten tillsammans med kompetenta instruktörer och andra deltagare. Du kommer få bära uniform, lära dig militär pedagogik och krav kommer ställas på att beakta värdegrunden i Försvarsmakten.

Boendet ser lite olika ut beroende på var lägret hålls. På Marma där de flesta läger hålls sker boendet i baracker, förutom en natt då förläggning sker i tält. Hundarna bor under lägret i hundstallar och kommer delar av dagen att lämnas ensamma.

Vi kommer vara ute i skogen hela dagar och mer fysiskt krävande aktiviteter förekommer. Du kommer lära dig grunddressyr för en patrullhund, spåra med hund, figurera och mycket mer - allt tillsammans med din egen, eller lånad hund. Inga förkunskaper krävs av dig eller din hund och alla raser är välkomna.

Ungdomsläger Patrullhund steg 1 får du endast genomföra en gång.

Krav för att delta:

Nästa läger

  • Läger sommaren 2021 är inställda. Vi publicerar snart datumen för 2022 här.

Anmälan

2021 års läger är inställda.

Ungdomsläger Patrullhund steg 2

Du som har genomfört Ungdomsläger Patrullhund steg 1 kan därefter söka till detta fortsättningsläger som är sex dagar långt och genomförs på sommaren varje år.

Målet med detta läger är att ge dig en god insikt i och information om tjänstehundsverksamheten inom Försvarsmakten samt hur du kan fortsätta ditt engagemang i någon form. Under dessa dagar får du grundläggande kunskap för att du själv ska kunna lägga upp enklare dressyrövningar för patrullhund samt hur du kan tänka vid vidareutvecklingen av din egen eller lånad hund och patrullhundsdressyren.

Detta läger får du endast genomföra en gång.

Krav för att delta:

Nästa läger

  • Läger sommaren 2021 är inställda. Vi publicerar snart datumen för 2022 här.

Anmälan

2021 års läger är inställt.

Ungdomsläger patrullhund steg 3

Steg 3 är ett fortsättningsläger för dig som gått steg 2, är mellan 17-20 år och vill vidareutveckla ditt intresse för tjänstehund. Kursen är en förstegskurs mot patrullhundkurs och därför ska egen hund medtas som uppfyller kraven för patrullhundar. Du kan läsa mer om kraven och utbildningsgången för patrullhundskurs här på hemsidan.

Nästa läger

Lägret sommaren 2021 har tyvärr ställts in på grund av för få anmälda.

Regionalt ungdomsläger Patrullhund

För dig som har genomfört Ungdomsläger Patrullhund Steg 1 och vill fortsätta utvecklas inom både tjänstehund och det militära så är detta fortsättningsläger något för dig. Här kommer du får en möjlighet att knyta kontakt med likasinnade från samma distrikt, återkoppla från Ungdomsläger Patrullhund Steg 1, arbeta vidare på dressyren samt få verktygen att ta dig vidare i verksamheten.

Regionalt ungdomsläger får du genomföra obegränsat antal gånger då vi hoppas på stor kompetensöverföring er ungdomar emellan. Dock har de ungdomar som inte tidigare genomfört detta läger förtur. Lägret genomförs med egen hund.

Krav för att delta:

Nästa läger

  • Vecka 44 år 2021 (torsdag-söndag) på Marma som ligger mellan Gävle och Uppsala

Anmälan

Anmälan öppnar efter sommaren.

Kostnadsfria kurser

All vår verksamhet är kostnadsfri och vi står för resor, mat och logi (i tält eller barack). Under din vistelse hos oss är du försäkrad via ditt medlemskap. Under våra läger tillhandahåller vi uniform som skyddskläder och militär utrustning som du får låna. Vi betalar inte för eventuell förlorad arbetsinkomst, dagpenning eller annan ersättning.

Kost

För den som önskar specialkost under våra läger kan vi erbjuda vegetarisk, laktosfri eller glutenfri kost. För övrig specialkost krävs ett läkarintyg i god tid innan kursstart.

  • Du ska fylla minst 15 år eller som mest 20 år under året.