Försvarsmaktsombud

Svenska Brukshundklubbens försvarsmaktsombud vet när och var nästa patrullhundskurs hålls inom sitt geografiska ansvarsområde. Kontakta ombudet om du är intresserad och vill veta mer.

Våra fyra ombud samverkar med våra distrikt i Svenska Brukshundklubben och kurschefer för patrullhundskurser. De företräder även förbundskansliets produktionsledare gentemot Försvarsmaktens förband och utbildningsgrupper.

Ombudens kontaktuppgifter och geografiska ansvarsområden

Sven Börje Persson
Tel: 0732-01 61 55
E-post: svenborje.persson[at]sjobo.nu

Militärregion Syd - Försvarsmakten
- Skåne län
- Blekinge län
- Kronobergs län
- Jönköpings län
- Kalmar län
- Östergötlands län

Regionstab P7

Malin Liljesson
Tel: 0722-31 15 12
E-post: malin.liljesson[at]live.se

Militärregion Väst - Försvarsmakten
- Västra Götalands län
- Hallands län
- Örebro län
- Värmlands län

Regionstab P4

Ola Eriksson
Tel: 0708-71 18 11
E-post: fmombud[at]unita.se

Militärregion Mitt - Försvarsmakten
- Stockholms län
- Uppsala län
- Södermanlands län
- Gotlands län
- Västmanlands län
- Dalarnas län
- Gävleborgs län

Regionstab Livgardet

Marianne Dahlin
Tel: 0702-45 92 49
E-post: marianne.dahlin66[at]gmail.com

Militärregion Nord - Försvarsmakten
- Norrbottens län
- Västerbottens län
- Jämtlands län
- Västernorrlands län

Regionstab I19