Instruktörs- och befälsutbildningar

Svenska Brukshundklubben har i uppdrag att utbilda hundar och personal till Försvarsmakten. För att framgångsrikt lyckas med uppdraget krävs kompetenta instruktörer, befattningsinnehavare, förare och hundar.

Har du utbildat en patrullhund och är intresserad av hundtjänst inom Hemvärnet och/eller att bli patrullhundsinstruktör kan du kontakta den som är tjänstehundsansvarig i ditt distrikt eller ditt försvarsmaktsombud för att få veta mer om hur du kan gå vidare.

Merparten av våra instruktörs- och befattningsutbildningar genomförs på Hundtjänstskolan på Marma. Här kan du läsa mer om förkunskapskrav och när kurserna hålls.

I de flesta utbildningar ingår också ett moment med nätbaserat lärande (NBL) som ska genomföras innan den fysiska kursen startar.

Hundbefäl

Hundbefäl grund (HBU1)

Kursen utgör första steget i utbildningen för att bli hundbefäl.

Hundbefäl kompani (HBU2)

Utbildningen syftar till att eleven efter genomgången kurs ska kunna placeras i befattning som hundbefäl inom Hemvärnets förband. Hundbefälet ska vara ett stöd för hundförarna och biträda chefen i förbandet vad gäller utbildning och utveckling av hundtjänsten inom förbandet.

Hundbefäl bataljon (HBU3)

Hundbefäl bataljon riktar sig till de som är i befattning eller skall gå in i befattning med inriktning på hundtjänsten. Innehåll är hundtjänst på bataljonsnivå, planering av och genomförande av verksamhet, upprätta rutiner, skapa dokument/order samt bistå högre chef i beslutsfattande och planering av insats.

Utbildningsgång hundbefäl:

Utbildningsgång hundbefäl

Instruktör

Patrullhundsinstruktör (PHI)

Efter genomgången utbildning blir du auktoriserad patrullhundsinstruktör och kan verka som instruktör vid utbildningen av nya patrullhundar.

Kompletteringsutbildning instruktörer och hundbefäl

Kurser som t ex KU marin, KU urban, KU taktik och KU påvisande av föremål annonseras under funktionärssidorna.

Instruktörskurs tillämpning (IK-T)

Kursen riktar sig till blivande centrala instruktörer.

Utbildningsgång instruktör:

Utbildningsgång instruktör

Funktionär

Provledare

Kursen syftar till att kunna planera, leda, genomföra och följa upp slutprov för patrullhundar. Kursen genomförs vanligen vartannat år. För att söka ska du vara godkänd patrullhundsinstruktör (med utbildningsgång via IK-G enligt ovan skiss).

Kontrollant

Kursen syftar till att bli auktoriserad kontrollant och kunna bedöma slutprov för patrullhundar. Kursen genomförs vanligen vartannat år. För att söka ska du vara godkänd provledare patrullhund.