Ersättningar vid kurs

Som deltagare på patrullhundskurs har du rätt till vissa ersättningar och du täcks av flera försäkringar.

Ersättningar

Kilometerersättning

Vid anlagstest, instruktörsledda kurstillfällen och slutprov får du kilometerersättning, alltså ersättning för antal körda kilometer till och från provplatsen eller kursplatsen.

Vid traditionell kurs kommer din instruktör be dig vid ett antal tillfällen att fylla i en körjournal för att du ska få rätt ersättning.

Dagersättning vid traditionell kurs

Vid anlagstest samt vid instruktörsledda kurstillfällen och slutprov som är på minst 6 timmar får du 146 kronor per dag. Ersättningen är skattefri.

Dagpenning vid internatkurs

Vid internatkurs får du dagpenning för vardagar. Dagpenningen baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som fastställs av Försäkringskassan. Har man ingen SGI, t ex studerande och pensionärer, får man minibeloppet 130 kr/dag. Maxbeloppet varierar år från år är men är ca 1 100 kr.

Måltidsersättning

Vid anlagstest och traditionella kurstillfällen som är på minst 6 timmar får du 90 kronor per dag i måltidsersättning. Vid internatkurser och på slutprov tillhandahåller arrangören mat.

Utbetalning av ersättningar

Har du frågor kring en utbetalning är du välkommen att kontakta tjänstehunds ekonomiavdelning.

Försäkringar

Hunden

Hund som deltar på kurs skall vara försäkrad av ägaren. Vid skada kan SBK eventuellt och efter särskild bedömning ersätta självrisken mot uppvisande av underlag från veterinär, försäkringsbolag och intyg från instruktör.

Vi vill också påminna om att strikt hundägaransvar gäller.

Kompletterande personolycksfallsförsäkring

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka som gäller vid verksamhet organiserad av Svenska brukshundklubben eller någon av våra samarbetspartnerns, t ex Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mer information om försäkringen finns att läsa här.

Grupplivförsäkring

En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en totalförsvarspliktig. Ärenden gällande grupplivförsäkring handläggs av Statens pensionsverk.

Statligt personskadeskydd

Frivilliga omfattas av lagen om statligt personskadeskydd och det gäller både under utbildning och under tjänstgöring. Personskyddet omfattar såväl olycksfallsskador som sjukdom. Om skada inträffar ska den alltid anmälas till Försäkringskassan.

Statlig ersättning vid ideell skada m m

Den som omfattas av statligt personskadeskydd omfattas också av lagen om statlig ersättning vid ideell skada m m. Det är Försäkringskassan som ansvarar för att skicka skadeanmälan vidare till Kammarkollegiet som hanterar anmälan.