Val
Val
Val

Valberedningens förslag 2023

Visby BK

15 nov 202215 nov 2022

Visby BrukshundklubbVisby Brukshundklubb

Här återfinner ni valberedningens förslag inför årsmötet 2023 på de valbara posterna. Nu påbörjas den period - t.o.m. den 15:e december - där medlemmar enligt stadgarna kan inkomma med egna nomineringar.

Valberedningens förslag:

Ordförande, 1 år  - Synnöve Rask - Omval
Vice ordförande, 2 år - Anna Levin - Omval
Kassör, 1 års fyllnadsval - Vakant
Sekreterare, 2 år - Inger Pettersson - Omval
Ledamot, 2 år - Agneta Holm - Omval
Ledamot, 2 år - Tina Writler - Omval
Suppleant, 2 år - Gunni Borong - Omval


Revisor, 1 år - Stefan Wäss - Omval
Revisor, 1 år - Elisabeth Vickman - Omval
Revisorsuppleant, 1 år - Urban Boberg - Omval
Revisorsuppleant, 1 år - Birgitta Torndal - Omval

Valordning

Nu påbörjas som sagt också den period enligt stadgarna där medlemmar kan inkomma med egna nomineringar.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;

• vilken funktion som avses,

• namn,

• en kort presentation och

• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

 

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december på mail visby.bk@gmail.com  . Därefter är nomineringen avslutad.

(Mer om valordningen kan läsas i våra stadgar )

Kassörsposten

Som ni ser i valberedningens förslag är kassörsposten ännu vakant. Om ni inte själv vill nominera enligt ovanstående rutin, men ändå har tankar om en lämplig kandidat för just den posten, så är ni hjärtligt välkomna att kontakta valberedningen via kontaktperson Ulrica Dahl på mail dahlulrica@gmail.com  för att bolla detta .