Hundtjänstskolan 2018

Under två sommarveckor genomförs Hundtjänstskolan. En skola för dig som har ditt hundintresse inom tjänstehundsverksamheten och vill utveckla detta intresse. Anmäl dig till 2018 års kurser nu!

Skolan med hunden i fokus

Hundtjänstskolan genomförs vid Marma läger som ligger strax söder om Älvkarleby. Lägret har optimala förutsättningar för att bedriva hundtjänst. Vid skolan har vi ca 100 boxar för uppstallning av hundar, vilket innebär att du kan ta med din hund under kursen. Lämpliga hundar mönstras in och används i den dagliga tjänsten och är med i verksamheten så mycket det är möjligt. Övriga hundar tas med på ägarens eget ansvar och används inte vid kursens övningar.

Våra utbildningar 2018

Är du intresserad av att vidareutbilda dig inom hundtjänsten så är det självklart att du ska söka till Hundtjänstskolan. Fokus på skolan läggs på patrullhundsdressyr – pedagogik och hundens användning i militära förband. Utbildningarna ger dig också ett brett kontaktnät och inte minst möjlighet till personlig utveckling.

Hundbefälsutbildning grund (HBU1)

Grundläggande hundtjänstutbildning som lär dig mer om patrullhundens dressyr och dess användning i militära förband. Kursen är också inkörsporten till utbildningarna för att bli hundbefäl vid kompani eller bataljon inom Hemvärnet. Förkunskapskravet för kursen är att du har utbildat och certifierat egen patrullhund eller har motsvarande kunskaper.

Hundbefälsutbildning kompani (HBU2)

Utbildningen syftar till att eleven efter genomgången kurs ska kunna placeras i befattning som hundbefäl inom Hemvärnets förband. Hundbefälet ska vara ett stöd för hundförarna och biträda chefen i förbandet vad gäller utbildning och utveckling av hundtjänsten inom förbandet. Förkunskapskrav för att börja utbildningen till hundbefäl är genomgången kurs HBU1 (alternativt HTU) med godkänt betyg. Det är även obligatoriskt att ha gått Gruppchefskurs 1 (10 dagar). Kravet på Gruppchefskurs 1 är lika för alla som skall gå in på befattning (frivorg) som befäl på kompaninivå i Hemvärnet. Kursen anordnas av Hemvärnets Stridsskola HvSS men kan även bedrivas regionalt via utbildningsgrupp.

Även den som gått GB2 för 5 år sedan eller mer har möjlighet att söka till HBU2.

Hundbefälsutbildning bataljon (HBU3)

Hundbefäl bataljon riktar sig till de som är i befattning eller skall gå in i befattning med inriktning på hundtjänsten. Innehåll är hundtjänst på bataljonsnivå, planering av och genomförande av verksamhet, upprätta rutiner, skapa dokument/order samt bistå högre chef i beslutsfattande och planering av insats.

Patrullhundsinstruktör (PHI)

Kursen syftar till att eleven ska kunna auktoriseras som patrullhundsinstruktör och kunna utbilda nya hundar och förare för placering i militära förband. Förkunskapskrav för tillträde till kursen är att man har utbildat och certifierat egen patrullhund samt genomgått kursen HBU1 (HTU) med godkänt betyg eller har motsvarande kunskaper.

OBS! 2018 genomförs denna kurs för sista gången. Läs mer om ny utbildningsgång för patrullhundsinstruktörer nedan.

Patrullhundsinstruktör steg 1 (PHI 1)

Kursen är första steget till att eleven ska kunna auktoriseras som patrullhundsinstruktör och kunna utbilda nya hundar och förare för placering i militära förband. Kursens innehåll motsvarar till största del SBK allmänlydnadsinstruktör.

Förkunskapskrav för tillträde till kursen är att man har utbildat och certifierat egen patrullhund. För de personer som inte har eller har haft en befattning som hundförare finns möjlighet att validera kunskaper för att gå vidare i utbildningsgången, dock kommer krav finnas att delta vid HFU (Hundförarutbildning) om man inte har erfarenhet av hundtjänst inom FM. Ange i ansökan förutom datum för certifiering av patrullhund även om du har/ har haft befattning, eller gått HFU.

Har du redan gått SBK:s allmänlydnadsinstruktörsutbildning så behöver du inte gå PHI1 men du måste vid ansökan till PHI2 (år 2019) styrka det skriftligt.

Ny utbildningsgång för patrullhundsinstruktörer. (PDF-dokument, 334 kB)

Instruktörskurs tillämpad (IK-T)

Utbildningen är en påbyggnad för dig som genomgått kurs för hundbefäl alternativt patrullhundsinstruktör samt grundkurs instruktör, IK-G (anordnas av FVRF).

Efter utbildningen ska eleven kunna tjänstgöra som instruktör vid centrala, regionala och lokala kurser inom hundtjänsten. Eleven placeras i ett lärarlag vid Hundtjänstskolan och tjänstgör under 14 dagar som instruktör med handledning.

Kursplan IK-T (PDF-dokument, 76 kB)

Intensivkurs patrullhund

En intensivkurs för att utbilda patrullhundsekipage genomförs som en försökskurs vecka 27-28, den 29/6-15/7. Läs mer här på hemsidan om kursen och hur du anmäler dig.

Ungdomsläger patrullhund steg 1

Ungdomar (15 – 20 år) som är intresserade av tjänstehund kan anmäla sig till en "prova på kurs". Sommaren 2018 genomförs två stycken introduktionskurser:

Läs mer om våra spännande ungdomsutbildningar på sidan För Ungdomar.

Planerade kurser 2018

Hundbefälsutbildning grund HBU1 vecka 27-28 (1-14/7)
Hundbefälsutbildning kompani HBU2 vecka 27-28 (1-14/7)
Hundbefälsutbildning bataljon HBU3 vecka 28 (8-13/7)
Hundförarutbildning HFU vecka 27 (1-4/7)
Patrullhundsinstruktör PHI vecka 27-28 (1-14/7)
Patrullhundsinstruktör steg 1 PHI 1 vecka 27-28 (1-14/7)
Instruktörskurs tillämpad IK-T vecka 26-28 (29/6-14/7)
Ungdomsläger patrullhund Steg1 vecka 27 (1-7/7)
Ungdomsläger patrullhund
Steg1 vecka 28 (8-14/7)

Anmälan

Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast måndagen den 5 februari 2018 på blankett för frivilligutbildning som du får av tjänstehundsansvarig i distriktet, utbildningsgrupp eller flottilj. Du kan också ladda ner blanketten anmälan för frivilligutbildning här. (PDF-dokument, 106 kB)

Ansökningsblanketten skall vara underskriven av din klubb och ditt distrikt vad gäller anmälan till HBU1, PHI och PHI 1. För HBU2 och HBU3 ska din anmälan vara underskriven av din klubb, ditt distrikt samt även av din utbildningsgrupp.

Anmälan hundförarutbildning

Söker du till hundförarutbildning ska anmälan göras direkt på hemsidan senast den 1 maj 2018.

Mer information och anmälningsformulär till våra hundförarutbildningar.

Anmälan ungdomläger

Söker du till ett ungdomsläger ska anmälan göras direkt på hemsidan senast den 1 mars 2018 (OBS förlängt så anmälningar kan tas emot fram till 15 mars). Antagningsbesked skickas ut senast den 26 mars 2018.

Läs mer om våra spännande ungdomsläger och anmäl dig på www.brukshundklubben.se/ungdom.

Ersättning

Ersättning i form av dagpenning utgår med maximalt 898 kronor per dag (90% av din sjukpenninggrundande inkomst) dock inte för in- och utryckningsdag. Dessutom ingår fria resor, kost och logi.

Ungdomar får fria resor samt kost och logi men ingen dagpenning. Dessutom tillhandahåller skolan uniform.

Upplysningar

Kontakta Brukshundklubbens kansli, cecilia.sandstrom[at]brukshundklubben.se, telefon 08-505 875 08 eller svenborje.persson[at]brukshundklubben.se, telefon 0732-016 155 .

Kurschefer och instruktörer

Intresseanmälan insänds snarast till ställföreträdande skolchef Sven Börje Persson. Antagningsbesked till instruktörer lämnas senast den 31 mars 2018.

Film

Film från Hundtjänstskolan