Rottweiler vid dumpen på MH
Rottweiler vid dumpen på MH
Rottweiler vid dumpen på MH

Mentalbeskrivning hund (MH)

07 dec 202207 dec 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Genom att göra Brukshundklubbens MH får du din hunds beteenden beskrivna och en bra bild av vem din fyrfota kamrat är.

Om mentalbeskrivning (MH)

Svenska Brukshundklubben (SBK) har länge utvecklat tester för att få kunskap om hundars mentalitet och vi är en föregångare inom området. MH beskriver och dokumenterar beteenden som genom forskning visat sig vara starkt ärftliga. Resultaten från testerna både hjälper oss att förbättra vårt avelsarbete och forskningen att förstå hundars mentalitet bättre. MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige.

Forskare har i flera omgångar gjort omfattande undersökningar på MH, något som har gett SBK en unik sammanställning över alla beskrivna hundar. Sammanställningarna är även ett bra underlag för våra rasklubbar när avelsarbetet ska utvärderas.

Att göra MH är också ett bra sätt för dig som hundägare att få en bra bild av vem din hund är och hur den reagerar i olika situationer.

Krav för att hunden ska få delta:

  • Minst 12 månader gammal
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund

Registrerad i SKK

Alla hundar som är registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK) har möjlighet att anmälas till MH. 

Ej registrerad i SKK

Om du har en hund som inte är registrerad hos SKK men som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar kan ni få göra MH om du först visar upp ett intyg från utbildaren.

Krav för brukshundraser

Om du har en hund av brukshundras och vill tävla efter att hunden har fyllt 18 månader, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel finns det ett krav på att din hund har genomgått ett MH. Anledningen till det är att Svenska Brukshundklubben har ett avelsprogram som ställer höga krav på bruksraserna. 

Så här går ett MH till

Beskrivningen tar ca 45 minuter och under den tiden går ni igenom en bana med olika moment. Hundens beteende och reaktioner i de olika momenten dokumenteras under tiden utifrån en intensitetsskala i ett standardiserat protokoll. När beskrivningen är klar går beskrivaren igenom protokollet med dig.

Viktigt att tänka på är att MH är en beskrivning av hunden och alltså inte ett test där den blir godkänd eller underkänd.

Mentalbeskrivare

Hunden beskrivs av en mentalbeskrivare med en gedigen bakgrund. Hen har minst 125 timmars teoretisk utbildning samt ett par års praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal mentalbeskrivningar.

De olika momenten som ingår

Kontakt/socialitet

Beskrivaren iakttar hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande människa. Man tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare.

Lek/lekfullhet

Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.

Jaktlust/Förföljande

Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den startar och vad den gör med föremålet när den hittar det.

Aktivitet

I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd, där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar olika, men önskvärt är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att den har varit aktiv precis innan.

Nyfikenhet/intresse

Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att undersöka det som nyss hänt och eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats som skrämmande. Även hundens intresse för att inleda eller besvara lekinvit med en funktionär på avstånd från ägaren beskrivs.

Skott

En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är skotträdda eller skottberörda för ofta över denna rädsla till sina avkommor. För användning i avel och vid utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda. På ett MH beskriver man om hunden är skottberörd både under lek med ägaren och i passivt tillstånd.

Rädsla

Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i ett moment då en overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment.

Hot

I det här momentet använder man funktionärer utklädda till spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena efter att dessa slutat agera hotfullt.

Efter beskrivningen

Efter beskrivningen får du som hundförare en kopia av protokollet, vilket är ett bevis på att hunden har känd mental status. Resultatet registreras in digitalt och läses in av Svenska Kennelklubben (SKK) till Hunddata och Avelsdata. 

Utifrån databaserna går det även att ta fram genomsnittliga värden på hundrasernas mentala status. På statistiksidan kan du se värden och spindeldiagram för brukshundraserna och övriga raser som har minst 30 hundar som genomfört MH.

Hitta MH & anmäl dig

Alla våra tillfällen för att mentalbeskriva din hund finns i SBK tävling under fliken MH/MT. För att kunna anmäla dig till ett MH måste du ha ett konto i SBK tävling, klicka här om du behöver hjälp med att skapa ett konto