Fotograf: Nils-Petter Nilsson
Fotograf: Nils-Petter Nilsson
Fotograf: Nils-Petter Nilsson

Tjänstehund

Samhällsnyttiga hundar

Vi utbildar hundar till Sveriges totalförsvar. Du som medlem kan bidra genom att utbilda dig och din hund hos oss.

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket. Våra kurser är kostnadsfria.