Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

Frivilligverksamhet

Vi utbildar hundar och personal till totalförsvaret.

26 okt 202326 okt 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation.

Vi är en av 18 ideella organisationer som, enligt förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, har i uppgift att sprida totalförsvarsinformation samt att rekrytera och utbilda frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret.

Extra förstärkningsresurser

Svåra påfrestningar på samhället

När ett samhälle utsätts för allvarliga händelser som avviker från vardagens rutiner krävs det stora resurser för att hantera läget. Blir krisen dessutom långvarig och svår eller övergår till ett krigstillstånd får samhällsfunktioner svårt att lösa sina uppgifter med ordinarie personal. Exempel på svåra påfrestningar för samhället kan vara allt från terrorhändelser till påverkanskampanjer eller klimateffekter.

Frivilliga är en viktig resurs

De frivilliga försvarsorganisationerna är en resurs för både Försvarsmakten och civila myndigheter i en kris. Vi rekryterar och utbildar personal till Försvarsmaktens krigsorganisation, där Hemvärnet utgör en viktig del. Vi utbildar även förstärkningsresurser till kommuner och myndigheter för att förstärka deras uthållighet. Med den totalförsvarsinformation som vi genomför så bidrar vi också till folkförankringen av Sveriges försvar.

 

Vi har olika kompetenser och inriktning men det vi alla har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar. På frivilligutbildning.se finns alla 18 organisationer presenterade. Mer om de frivilliga försvarsorganisationerna finns att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Vill du göra en insats?

Vill du och din hund göra en viktig insats som extra resurs i totalförsvaret kan ni utbilda er hos oss.

 

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till hemvärnet, patrullhundar till Flygvapnet samt räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),