Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

Frivilligverksamhet

Vi utbildar hundar och personal till totalförsvaret.

24 apr 202424 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation.

Vi är en av 18 ideella organisationer som, enligt förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, har i uppgift att sprida totalförsvarsinformation samt att rekrytera och utbilda frivilliga för uppgifter inom totalförsvaret.

Extra förstärkningsresurser

Svåra påfrestningar på samhället

När ett samhälle utsätts för allvarliga händelser som avviker från vardagens rutiner krävs det stora resurser för att hantera läget. Blir krisen dessutom långvarig och svår eller övergår till ett krigstillstånd får samhällsfunktioner svårt att lösa sina uppgifter med ordinarie personal. Exempel på svåra påfrestningar för samhället kan vara allt från terrorhändelser till påverkanskampanjer eller klimateffekter.

Frivilliga är en viktig resurs

De frivilliga försvarsorganisationerna är en resurs för både Försvarsmakten och civila myndigheter i en kris eller krig. Vi rekryterar och utbildar personal till Försvarsmaktens krigsorganisation, där Hemvärnet utgör en viktig del. Vi utbildar även förstärkningsresurser till kommuner och myndigheter för att förstärka deras uthållighet. Med den totalförsvarsinformation som vi genomför så bidrar vi också till folkförankringen av Sveriges försvar.

Förordning om frivillig försvarsverksamhet

Den frivilliga försvarsverksamheten som växte fram under 1900-talet har ansetts så viktig för Sveriges förmåga att hantera kris och krig att det finns en, av riksdagen beslutad, särskild förordning om frivillig försvarsverksamhet där de 18 frivilliga försvarsorganisationerna står omnämnda. Vi har olika kompetenser och inriktning men det vi alla har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar. På frivilligforsvaret.se finns alla organisationer presenterade. Mer om de frivilliga försvarsorganisationerna finns också att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Vill du göra en insats?

Vill du och din hund göra en viktig insats som extra resurs i totalförsvaret kan ni utbilda er hos oss.

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Hemvärnet, patrullhundar till Flygvapnet samt räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att ladda ner, lyssna på eller beställa via MSB:s hemsida.