Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

Utbilda räddningshund

Kurser

23 jan 202323 jan 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till räddningshund genom oss.

Kurser 2023

Under 2023 kommer vi att starta två kurser.

Arrangör Attila BK/Småland
Förträffar under sommaren och kursstart hösten 2023.
Kontakta instruktör Thomas Ericson för ytterligare information och anmälan. 
Mail: ericson[at]vmomail.se
Telefon: 070-519 08 66

Arrangör Lund BK/Skåne
Kursstart hösten 2023.
Kontakta instruktör Petra Geistrand för ytterligare information och anmälan.
Mail: rhkurs.petra[at]outlook.com
Telefon: 070-882 19 25

Räddningshundkurser

Våra lokala brukshundklubbar arrangerar räddningshundkurser. Är du intresserad och vill veta när kurser startar, håll koll här på vår hemsida eller vänd dig till någon av våra kontaktpersoner för räddningshund. Du behöver vara medlem i Svenska Brukshundklubben för att gå kurs hos oss.

Kursen pågår under ca 18 månader med ca 350 instruktörsledda lektioner. Du förväntas träna själv mellan kurstillfällena.

Efter godkänt certifikatprov kommer du gå en förarutbildning (RHFU) och årligen genomföra en övning; nationellt räddningshundtest (NRT), där din och hundens förmåga bedöms.

Som färdigt ekipage kommer ni ingå i NUSAR-styrkan, som är MSB:s nationella räddningsstyrka. Du kommer då att skriva avtal med MSB.

Du kan besöka prov och träningar för att få en uppfattning om vad som krävs av dig och hunden. Kontakta oss via tjanstehund[at]brukshundklubben.se för att få veta var nästa prov hålls.

Krav på hunden

Många raser är lämpliga, även många blandrashundar. Det är hundens egenskaper som är viktiga, för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. Hunden måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar och orka arbeta i mycket krävande miljöer. Därför krävs det att hunden obehindrat rör sig över miljöer med bland annat bråte, lösa underlag, betonghögar och på höga höjder. Hundens mankhöjd ska vara 40–70 cm och hunden får inte väga mer än 50 kg.

Den grundträning du kan göra inför en kurs är att lära hunden att balansera på olika saker och vistas i bullriga miljöer. Du kan också jobba med hundens smidighet, kondition, styrbarhet och lydnad. En färdig räddningshund jobbar självständigt i olika miljöer, men är ändå styrbar och ska även kunna jobba i koppel.

Mentala egenskaper som krävs är att hunden tycker om att engagera sig i lek med andra människor än dig, att hunden har "motor" och gillar att göra saker tillsammans med dig. Hunden ska vara skottfast och orädd för andra höga plötsliga ljud.

En hund som ska certifieras som tjänstehund får inte vara äldre än 5 år. Det betyder att utbildningen måste påbörjas i god tid, så en lagom ålder vid kursstart är 1–3 år för hunden. Likaså ställs krav på att hunden har godkänd status på höfter och armbågar.

För övriga krav läs reglerna för att certifiera räddningshundar. 

Krav på föraren

Som hundförare krävs att du har god grundkondition, har lätt att samarbeta med andra och du ska precis som hunden, obehindrat kunna ta dig fram i olika miljöer, som rasmassor eller i kuperad terräng. Du ska kunna krypa i trånga utrymmen och gå på instabila underlag samt klara av höga höjder.

Du tål att se blod och skadade människor samt kan agera på ett stabilt sätt i stressiga situationer och vid oväntade händelser. Du kan ta egna initiativ samtidigt som du kan följa direktiv från räddningsledning eller annan person.

Inför en räddningshundkurs behöver du som förare ha en god fysisk förmåga. Det vill säga att du obehindrat kan promenera t ex 5 kilometer i kuperad terräng, gå upp för trappor, krypa samt lyfta och bära din egen hund minst 10 meter.

Du som förare kan eventuellt komma att krigsplaceras, gäller åldern 18–70 år. Har du redan en krigsplacering ska du kontrollera innan du påbörjar en kurs att den kan släppas om det skulle bli aktuellt. Du bör inte vara äldre än 64 år när du börjar för att hinna gå klart hela utbildningen och vara aktiv förare i minst 3 år.

 

MH/BPH

MH (mentalbeskrivning) eller BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund) ska genomföras innan delprov 1. 

Område för rekrytering

Räddningshundar utbildas i hela Sverige men störst behov finns runt storstadsregionerna där räddninghundar är en extra förstärkningsresurs till den kommunla räddningstjänsten.

Sjöräddningshundar utbildas främst i områden runt sjöräddningsstationer.

Ersättningar vid kurs

Som deltagare på räddningshundkurs har du rätt till viss ersättning för dina resekostnader samt en så kallad dagersättning. 

Kostnad för att delta på kurs

Från och med lämplighetstestet fram till delprov 1 tar arrangerande klubb eller distrikt ut en viss kursavgift. Kursarrangören kan ge besked om hur stor den avgiften är.

Ersättningar från och med delprov 1

Från och med delprov 1 är utbildningen gratis för kursdeltagaren och SBK betalar ut vissa ersättningar fram till och med certifikatprovet.

Kilometerersättning

Vid provtillfällen och instruktörsledda kurstillfällen får du kilometerersättning, alltså ersättning för antal körda kilometer till och från provplatsen eller kursplatsen.

Under kursens gång kommer din instruktör be dig vid ett antal tillfällen att fylla i en körjournal för att du ska få rätt ersättning.

Dagersättning

Vid instruktörsledda kurstillfällen som är 6 timmar eller mer, t ex under en helg, får du 146 kronor per dag. Ersättningen är skattefri.

Måltidsersättning

Vid kurstillfällen som är på minst 6 timmar får du 90 kronor per dag i måltidsersättning. 

Logi

Vid eventuell övernattning under kursen bekostar Svenska Brukshundklubben boendet.

Utbetalning av ersättningar

Har du frågor kring en utbetalning är du välkommen att kontakta tjänstehunds ekonomiavdelning.

Försäkringar

Hunden

Hund som deltar på kurs ska vara försäkrad av ägaren. Vid skada kan SBK eventuellt och efter särskild bedömning ersätta självrisken mot uppvisande av underlag från veterinär, försäkringsbolag och intyg från instruktör.

Vi vill också påminna om att strikt hundägaransvar gäller.

Fordon

SBK har en försäkring hos försäkringsbolaget If för medlemmar som utbildar sig inom tjänstehund och kör sitt privata fordon till/från och under utbildningen. Försäkringen täcker självrisken på medlemmens privata fordonsförsäkring. Skada på fordonet ska omgående rapporteras till instruktör på utbildningen och därefter ska kansliets tjänstehundsavdelning informeras.

Kompletterande personolycksfallsförsäkring

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka som gäller vid verksamhet organiserad av Svenska Brukshundklubben eller någon av våra samarbetspartnerns, t ex Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Grupplivförsäkring

En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en totalförsvarspliktig. Ärenden gällande grupplivförsäkring handläggs av Statens pensionsverk.

Statligt personskadeskydd

Frivilliga omfattas av lagen om statligt personskadeskydd och det gäller både under utbildning och under tjänstgöring. Personskyddet omfattar såväl olycksfallsskador som sjukdom. Om skada inträffar ska den alltid anmälas till Försäkringskassan.

Statlig ersättning vid ideell skada m m

Den som omfattas av statligt personskadeskydd omfattas också av lagen om statlig ersättning vid ideell skada m m. Det är Försäkringskassan som ansvarar för att skicka skadeanmälan vidare till Kammarkollegiet som hanterar anmälan.