Räddningshund

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en nationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshunden gör stor nytta

Räddningshundens främsta uppgift

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Numera har Svenska Brukshundklubben i uppdrag även från Sjöfartsverket att utbilda sjöräddningshundar.

Snabbare undsättning

Några av räddningshundens uppgifter är att bland rasmassor söka upp och markera personer som begravts i rasområden. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl a lösa underlag, höga höjder, rök och buller. Hunden tränas att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer. Räddningspersonal kan på detta sätt koncentrera sitt arbete och snabbt undsätta innestängda och skadade.

Nationella katastrofer

Räddningshundarna kan också göra betydelsefulla insatser vid andra katastrofer och händelser, t ex vid tågolyckor, vid sök efter försvunna personer eller vid sjöräddningsinsatser. Svenska Brukshundklubben har i uppdrag att utbilda räddningshundar till räddningstjänsterna. Flera kommuner har idag också tillgång till räddningshundar för insatser vid olika former av krissituationer.

Utbilda dig hos oss

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till räddningshund genom oss.

Kurser för räddningshundar

Räddningshundkurser arrangeras av lokala brukshundklubbar och startar löpande under året. Är du intresserad av att gå en räddningshundutbildning och vill veta när kurser startar, håll koll här på vår hemsida där kurser anonseras. Du kan också vända dig till någon av våra kontaktpersoner för räddningshund.

Kursen pågår under ca 18 månader med ca 350 instruktörsledda lektioner. Du förväntas träna själv mellan kurstillfällena.

Efter godkänt certifikatprov kommer du gå en förarutbildning (RHFU) och årligen genomföra en övning; nationellt räddningshundtest (NRT), där din och hundens förmåga bedöms.

Som färdigt ekipage kommer ni ingå i NUSAR-styrkan, som är MSB:s nationella räddningsstyrka. Du kommer då att skriva avtal med MSB.

Du kan också besöka prov och träningar för att få en uppfattning om vad som krävs av dig och hunden. Kontakta oss via tjanstehund[at]brukshundklubben.se för att få veta var nästa prov hålls.

Område för rekrytering

Räddningshundar utbildas i hela Sverige men störst behov finns runt storstadsregionerna där räddninghundar är en extra förstärkningsresurs till den kommunla räddningstjänsten.

Sjöräddningshundar utbildas främst i områden runt sjöräddningsstationer.

Krav på hunden

Många raser är lämpliga, även många blandrashundar. Det är hundens egenskaper som är viktiga, för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. Hunden måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar och orka arbeta i mycket krävande miljöer. Därför krävs det att hunden obehindrat rör sig över miljöer med bland annat bråte, lösa underlag, betonghögar och på höga höjder.

Den grundträning du kan göra inför en kurs är att lära hunden att balansera på olika saker och vistas i bullriga miljöer. Du kan också jobba med hundens smidighet, kondition, styrbarhet och lydnad. En färdig räddningshund jobbar självständigt i olika miljöer, men är ändå styrbar och ska även kunna jobba i koppel.

Mentala egenskaper som krävs är att hunden tycker om att engagera sig i lek med andra människor än dig, att hunden har "motor" och gillar att göra saker tillsammans med dig. Hunden ska vara skottfast och orädd för andra höga plötsliga ljud.

En hund som ska certifieras som tjänstehund får inte vara äldre än 5 år. Det betyder att utbildningen måste påbörjas i god tid, så en lagom ålder vid kursstart är 1-3 år för hunden. Likaså ställs krav på att hunden har godkänd status på höfter och armbågar.

För övriga krav läs reglerna för att certifiera räddningshundar. Du hittar dem högst upp till höger på denna sida.

Krav på föraren

Som hundförare krävsatt du har god grundkondition, har lätt att sammarbeta med andra och du ska precis som hunden, obehindrat kunna ta dig fram i olika miljöer, som rasmassor eller i kuperad terräng. Du ska kunna krypa i trånga utrymmen och gå på instabila underlag samt klara av höga höjder.

Du tål att se blod och skadade människor samt kan agera på ett stabilt sätt i stressiga situationer och vid oväntade händelser. Du kan ta egna initiativ samtidigt som du kan följa direktiv från räddningsledning eller annan person.

Inför en räddningshundkurs behöver du som förare ha en god fysisk förmåga. Det vill säga att du obehindrat kan promenera t ex 5 kilometer i kuperad terräng, gå upp för trappor, samt krypa, lyfta och bära din egen hund minst 10 meter.

Du som förare kan eventuellt komma att krigsplaceras, gäller åldern 18-70 år. Har du redan en krigplacering ska du kontrollera innan du påbörjar en kurs att den kan släppas om det skulle bli aktuellt. Du bör inte heller vara äldre än 64 år när du börjar för att hinna gå klart hela utbildningen och vara aktiv förare i minst 3 år.

Välkommen till en givande verksamhet!