Räddningshund

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en nationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshunden gör stor nytta

Räddningshundens främsta uppgift

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Numera har Svenska Brukshundklubben i uppdrag även från Sjöfartsverket att utbilda sjöräddningshundar.

Snabbare undsättning

Några av räddningshundens uppgifter är att bland rasmassor söka upp och markera personer som begravts i rasområden. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl a lösa underlag, höga höjder, rök och buller. Hunden tränas att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer. Räddningspersonal kan på detta sätt koncentrera sitt arbete och snabbt undsätta innestängda och skadade.

Nationella katastrofer

Räddningshundarna kan också göra betydelsefulla insatser vid andra katastrofer och händelser, t ex vid tågolyckor, vid sök efter försvunna personer eller vid sjöräddningsinsatser. Svenska Brukshundklubben har i uppdrag att utbilda räddningshundar till räddningstjänsterna. Flera kommuner har idag också tillgång till räddningshundar för insatser vid olika former av krissituationer.

Utbilda dig hos oss

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till räddningshund genom oss.

Kurser för räddningshundar

Räddningshundkurser startar löpande under året på olika platser i landet. Kurserna arrangeras av lokala Brukshundklubbar. Är du intresserad av att gå en räddningshundutbildning och vill veta mer så vänd dig till någon av våra kontaktpersoner för räddningshund som vet var och när nästa kurs hålls.

Område för rekrytering

Räddningshundar utbildas i hela Sverige men störst behov finns runt storstadsregionerna där räddninghundar är en extra förstärkningsresurs till den kommunla räddningstjänsten.

Sjöräddningshundar utbildas främst i områden runt sjöräddningsstationer.

Lämpliga tjänstehundar

Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra "motor" och en tydlig "on/off-knapp". Med andra ord ska hunden kunna koppla av när arbetet är slutfört och komma igång snabbt när det är dags att arbeta. Dessa egenskaper är viktiga för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. Hunden måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar och orka arbeta i mycket krävande miljöer - och det gäller även hundföraren.

Krav på hunden

En hund som ska certifieras som tjänstehund får inte vara äldre än fem år. Det betyder att utbildningen måste påbörjas i god tid. Likaså ställs krav på att hunden har godkänd status på höfter och armbågar.

För övriga krav läs reglerna för att certifiera räddningshundar. Du hittar dem högst upp till höger på denna sida.

Svenska Brukshundklubbens film om räddningshundar

Ny film från Svenska Brukshundklubben om räddningshundar

MSB:s film om räddningshundar