Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring

Personolycksfallsförsäkring

06 maj 202406 maj 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Som medlem i Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka på våra arrangemang och anläggningar.

Försäkringen ska ses om ett komplement till din privata personolycksfallsförsäkring.

När och var försäkringen gäller

Försäkringen gäller när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som anordnats av Svenska Brukshundklubben, Sveriges Hundungdom och Svenska Kennelklubben med specialklubbar.
Försäkringen gäller även när personolycksfallsskada inträffar under verksamhet som övriga samarbetsparter arrangerar åt Svenska Brukshundklubben för Svenska Brukshundklubbens medlemmar, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Sjöräddningssällskapet, Sveriges kommuner och länsstyrelser.

För vilka försäkringen gäller

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i Svenska Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom. Försäkringen gäller också för Svenska Brukshundklubbens och Sveriges Hundungdoms personal som inte är medlemmar men som deltar i verksamhet.
Försäkringen täcker även åskådare/deltagare vid Brukshundklubbens aktiviteter samt figuranter/funktionärer som deltar i verksamhet anordnad av Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom.

Försäkringen gäller inte din hund

Försäkringen är en personförsäkring och täcker inte skador på din hund eller skador din hund eventuellt orsakar. Det är viktigt att du har en hundförsäkring för din hund och är medveten om det strikta ägaransvaret vid skador som hunden eventuellt orsakar.
Vi rekommenderar att du tecknar en hundförsäkring hos Agria där du har 10% rabatt genom ditt medlemskap i Brukshundklubben.

Anmäl skada

Om du råkat ut för en olycka på någon av Brukshundklubbens aktiviteter kan du, så snart du varit hos läkaren, anmäla skadan till Länsförsäkringar. På skadeblanketten ska den arrangerande klubben inom SBK intyga att du har besökt en verksamhet som omfattas av försäkringen. 
Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, rasklubbar eller lokalklubbar kan tyvärr inte svara på specifika försäkringsfrågor relaterade till din skada, utan vi hänvisar istället direkt till försäkringsbolagets skadeavdelning.
Anmäl skada via telefon: 08-588 424 12

Förbundskansli
Medlemsfrågor