Bild som visar orden Who when where how why what.
Bild som visar orden Who when where how why what.
Bild som visar orden Who when where how why what.

Försäkringar vid olycka och brott

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

För olika olyckor, brott, tillfällen och juridiska personer finns olika försäkringar att ta del av och att teckna inom Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubbens organisation.

Personolycksfallsförsäkring

Som medlem i Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring i ditt medlemskap. Försäkringen gäller vid skada/olycka på våra arrangemang och anläggningar.

Läs mer om försäkringen här.

Hundförsäkring

Respektive hundägare ansvarar för att teckna försäkring för sin hund. Som medlem i Svenska Brukshundklubben får du rabatt på hundförsäkring hos Agria djurförsäkring. Läs mer om de vanligaste frågorna om hundförsäkring hos Agria här.

Kennelklubbens klubbförsäkring via Länsförsäkringar

Inom Svenska Kennelklubben kan klubbar/föreningar/juridiska enheter teckna Svenska Kennelklubbens klubbförsäkring. Om en klubb väljer att organisera sig i avdelningar eller motsvarande som har egna årsmöten, egen ekonomi med balans- och resultaträkning etc måste varje del ha sin egen klubbförsäkring. Klubbförsäkringen kostar idag ca 600 kr per klubb och år. För mer information och frågor om SKK:s klubbförsäkring hänvisas till Kennelklubbens hemsida.

Försäkringsskydd för fastighet

Om en klubb äger en egen fastighet är Svenska Kennelklubbens klubbförsäkring inte lämplig då den inte har ett försäkringsskydd för fastighet. Detta då det är förhållandevis få klubbar, utom bland Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar som äger en egen fastighet. En klubb som behöver ett mer omfattande försäkringsskydd än vad SKK:s klubbförsäkring erbjuder hänvisas till Länsförsäkringar.

Förebygg olycka/brott

Distrikt, rasklubbar och lokalklubbar uppmanas att se över sina skydd och hur de förebygger bedrägerier och brott mot föreningen. Du som medlem uppmanas att se över dina egna och din hunds försäkringar.