Fotograf: Nils-Petter Nilsson
Fotograf: Nils-Petter Nilsson
Fotograf: Nils-Petter Nilsson

Patrullhund

Hundar till Försvarsmakten

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en frivillig insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Patrullhundens främsta uppgift är att, med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer inom ett bevakningsområde. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terrängen. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig och därmed varna sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.