Fotograf: Magnus Fröderberg
Fotograf: Magnus Fröderberg
Fotograf: Magnus Fröderberg

Instruktör & hundbefäl

16 jan 202416 jan 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Har du utbildat en patrullhund och är intresserad av hundtjänst inom Hemvärnet eller att bli patrullhundsinstruktör?

Svenska Brukshundklubben har i uppdrag att utbilda hundar och personal till Försvarsmakten. För att lyckas med uppdraget krävs kompetenta instruktörer, hundbefäl, förare och hundar. Merparten av våra instruktörs- och befattningsutbildningar genomförs under ett par sommarveckor på Hundtjänstskolan på Marma. I de flesta utbildningar ingår också ett moment med nätbaserat lärande (NBL) som ska genomföras innan den fysiska kursen startar.

Instruktör

Patrullhundsinstruktör (PHI)

Efter genomgången utbildning blir du auktoriserad patrullhundsinstruktör och kan verka som instruktör vid utbildningen av nya patrullhundar.

Kompletteringsutbildning instruktörer 

Kurser som t ex KU dressyr och KU påvisande av föremål annonseras här på hemsidan.

För att vara ansvarig kurschef på en patrullhundskurs krävs att du deltar på KU kurschef som genomförs årligen under kvartal 1. Du som ska hålla kurs får en inbjudan via e-post. Kursen ska genomföras inför varje ny patrullhundskurs.

Instruktörskurs tillämpning (IK-T)

Efter utbildningen ska du kunna tjänstgöra som instruktör vid centrala, regionala och lokala kurser inom hundtjänsten. 

Utbildningsgång instruktör:

Utbildningsgång instruktör

Hundbefäl

En förutsättning för att hundförare ska stanna kvar i förbandet är att de blir väl omhändertagna när det gäller upplägg och genomförande av övningar. Som hundbefäl kan du därför göra stor skillnad och numera har du också rätt att ha egen tjänstehund.

Hundbefäl grund (HBU1)

Kursen utgör första steget i utbildningen för att bli hundbefäl.

Hundbefäl kompani (HBU2)

Utbildningen syftar till att eleven efter genomgången kurs ska kunna placeras i befattning som hundbefäl inom Hemvärnets förband. Hundbefälet ska vara ett stöd för hundförarna och biträda chefen i förbandet vad gäller utbildning och utveckling av hundtjänsten inom förbandet. för att söka kursen HBU2 ska eleven ha gått HBU1 samt en gruppchefskurs.

Hundbefäl bataljon (HBU3)

Hundbefäl bataljon riktar sig till dig som är i befattning eller skall gå in i befattning med inriktning på hundtjänsten. Innehåll är hundtjänst på bataljonsnivå, planering av och genomförande av verksamhet, upprätta rutiner, skapa dokument/order samt bistå högre chef i beslutsfattande och planering av insats.

Kursen genomförs ej 2024 eller 2025.

Utbildningsgång hundbefäl:

Utbildningsgång hundbefäl