Hundtjänstskolan 2022

Under drygt tre sommarveckor genomförs Hundtjänstskolan. En skola för dig som har ditt hundintresse inom tjänstehundsverksamheten och vill utveckla detta intresse. Anmäl dig till 2022 års kurser nu!

Skolan med hunden i fokus

Är du intresserad av att vidareutbilda dig inom hundtjänsten så är det självklart att du ska söka till Hundtjänstskolan. Fokus på skolan läggs på patrullhundsdressyr – pedagogik och hundens användning i militära förband. Utbildningarna ger dig också ett brett kontaktnät och inte minst möjlighet till personlig utveckling.

Kursplatser

Hundtjänstskolan genomförs huvudsakligen vid Marma läger som ligger strax söder om Älvkarleby. Våra ungdomsläger kommer hållas på Marma samt på Halen i Blekinge.

Hundstallar på MarmaHundar

Vid skolan på Marma har vi ca 100 boxar för uppstallning av hundar, vilket innebär att du kan ta med din hund under kursen. Lämpliga hundar mönstras in och används i den dagliga tjänsten och är med i verksamheten så mycket det är möjligt. Övriga hundar tas med på ägarens eget ansvar och används inte vid kursens övningar.

Våra kurser

Längst ner på denna sida hittar du våra kurser sommaren 2022.

Anmälan

Anmälan till HBU1, HBU2, PHI1, PHI2, IK-T och Htjbitr skall vara kansliet tillhanda senast den 7 februari 2022blankett för frivilligutbildning som kan laddas ner här. 106 kB) (PDF-dokument, 106 kB).

Ansökningsblanketten skall vara underskriven av både din klubb och ditt distrikt. För ansökan till HBU1 och HBU2 ska din anmälan även vara underskriven av din utbildningsgrupp. Din lokala brukshundklubb ska skriva under där det står "Kår" på blanketten och ditt distrikt (tjänstehundsansvarig i distriktet) skriver under där det står "Förbund" och din utbildningsgrupp skriver under där det står "Avtalsmyndighet" på blanketten.

Blanketten skickas antingen via post till Svenska Brukshundklubben, tjänstehundsavdelningen, Box 4, 123 21 Farsta, eller skannas med fördel och skickas via e-post till tjanstehund[at]brukshundklubben.se

Antagningsbesked skickas ut senast den 9 mars 2022. Möjlighet att anmäla senare kan finnas i mån av plats men kontakta då först kansliet.

Anmälan övriga kurser

För Hundförarutbildning, Patrullhundskurs, Grundkurs tjänstehund och Ungdomsläger gäller särskild anmälan och sista anmälningsdatum, se under respektive kurs genom att klicka på länkarna nedan.

Försvarsmaktens anställda

Personal tillhörig Försvarsmakten har på initiativ av sin arbetsgivare möjlighet att söka till SBK:s instruktörs- och befattningsutbildningar under förutsättning att det förband den sökande tillhör står för kostnaderna i form av lön samt uppehälle vid kursplatsen. Ansökan till en kurs hanteras enligt ovan rutiner med underskrifter.

Dina personuppgifter

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du lämnar här kommer att sparas för vidare dokumentation och kommunikation med din klubb, ditt distrikt och din utbildningsgrupp. Vid kurs-och konferensanmälningar skickas deltagarlista med kontaktuppgifter till alla deltagare.

Corona

All verksamhet sommaren 2022 planeras utifrån att vi fortfarande har en pågående pandemi. Det kan därför bli förändringar och kurser kan ställas in med kort varsel om det kommer nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Försvarsmakten.

Ersättning

Ersättning i form av dagpenning utgår med maximalt 1191 kronor per dag (90% av din sjukpenninggrundande inkomst) dock inte för in- och utryckningsdag. Dessutom ingår fria resor, kost och logi.

Ungdomar får fria resor samt kost och logi men ingen dagpenning. Dessutom tillhandahåller vi uniform.

Medlemskap

För att delta på någon av våra kurser är det obligatoriskt att du är medlem i Svenska Brukshundklubben, eller i en annan frivillig försvarsorganisation. Du kan teckna medlemskap direkt här på hemsidan.

Kurschefer och instruktörer

Intresseanmälan om att vara kurschef eller instruktör på Hundtjänstskolan insänds snarast till ställföreträdande skolchef Sven Börje Persson. Antagningsbesked till instruktörer lämnas senast den 31 mars 2022.

Upplysningar

Kontakta Brukshundklubbens kansli, cecilia.sandstrom[at]brukshundklubben.se, telefon 08-505 875 08 eller svenborje.persson[at]brukshundklubben.se, telefon 0732-016 155.

Våra kurser 2022