Fotograf: Elisabeth Gustavsson
Fotograf: Elisabeth Gustavsson
Fotograf: Elisabeth Gustavsson

Om Hundtjänstskolan

Skolan med hunden i fokus

21 mar 202221 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Läs om hur du anmäler dig, vilken ersättning du får och hur du och din hund bor på Hundtjänstskolan.

Skolan

Kursplatser

Hundtjänstskolan genomförs huvudsakligen vid Marma läger som ligger strax söder om Älvkarleby. Våra ungdomsläger kommer hållas på Marma och på Halen i Blekinge.

Hundar

Vid skolan på Marma har vi ca 100 boxar för uppstallning av hundar, vilket innebär att du kan ta med din hund under kursen. Lämpliga hundar mönstras in och används i den dagliga tjänsten och är med i verksamheten så mycket det är möjligt. Övriga hundar tas med på ägarens eget ansvar och används inte vid kursens övningar.

Anmälan

Anmälan till HBU1, HBU2, PHI1, PHI2, IK-T och Htjbitr ska vara kansliet tillhanda senast den 7 februari 2022 på "Anmälningsblankett avtalsutbildning" som finns att hämta nedan. Ansökningsblanketten skall vara underskriven av både din klubb och ditt distrikt. För ansökan till HBU1 och HBU2 ska din anmälan även vara underskriven av din utbildningsgrupp. Din lokala brukshundklubb ska skriva under där det står "Kår" på blanketten och ditt distrikt (tjänstehundsansvarig i distriktet) skriver under där det står "Förbund" och din utbildningsgrupp skriver under där det står "Avtalsmyndighet". Blanketten skickas antingen via post till Svenska Brukshundklubben, tjänstehundsavdelningen, Box 4, 123 21 Farsta, eller skannas med fördel och skickas via e-post till tjanstehund[at]brukshundklubben.se

 

Antagningsbesked skickas ut senast den 9 mars 2022. Möjlighet att anmäla senare kan finnas i mån av plats men kontakta då först kansliet.

Anmälan övriga kurser

För Hundförarutbildning, Patrullhundskurs, Grundkurs tjänstehund och Ungdomsläger gäller särskild anmälan och sista anmälningsdatum, se under respektive kurs genom att klicka på länkarna nedan.

Försvarsmaktens anställda

Personal tillhörig Försvarsmakten har på initiativ av sin arbetsgivare möjlighet att söka till SBK:s instruktörs- och hundbefälsutbildningar under förutsättning att det förband den sökande tillhör står för kostnaderna i form av lön samt uppehälle vid kursplatsen. Ansökan till en kurs hanteras enligt ovan rutiner med underskrifter.

Dina personuppgifter

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill vi göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du lämnar här kommer att sparas för vidare dokumentation och kommunikation med din klubb, ditt distrikt och din utbildningsgrupp. Vid kurs-och konferensanmälningar skickas deltagarlista med kontaktuppgifter till alla deltagare.

Corona

All verksamhet sommaren 2022 planeras utifrån att vi fortfarande har en pågående pandemi. Det kan därför bli förändringar och kurser kan ställas in med kort varsel om det kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller Försvarsmakten.

Ersättning

Ersättning i form av dagpenning utgår med maximalt 1191 kronor per dag (90% av din sjukpenninggrundande inkomst) dock inte för in- och utryckningsdag. Dessutom ingår fria resor, kost och logi.

Ungdomar får fria resor samt kost och logi men ingen dagpenning. Dessutom tillhandahåller vi uniform.

Medlemskap

För att delta på någon av våra kurser är det obligatoriskt att du är medlem i Svenska Brukshundklubben, eller i en annan frivillig försvarsorganisation. Du kan teckna medlemskap direkt här på hemsidan.

 

Kurschefer & instruktörer

Intresseanmälan om att vara kurschef eller instruktör på Hundtjänstskolan insänds snarast till ställföreträdande skolchef Sven Börje Persson. Antagningsbesked till instruktörer lämnas senast den 31 mars 2022.

Upplysningar

Cecilia Sandström
Handläggare
Cecilia Sandström
Utskottet för samhällsnytta
Stf. skolchef
Sven Börje Persson
Hundtjänstskolan