Fotograf: Magnus Fröderberg
Fotograf: Magnus Fröderberg
Fotograf: Magnus Fröderberg

Provledare & kontrollant

16 jan 202416 jan 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben utbildar funktionärer till behörighetsprov för patrullhundar.

Funktionär vid prov

Svenska Brukshundklubben utbildar provledare och kontrollanter till behörighetsprov för patrullhundar. Kurserna är ca en vecka långa. 

Provledare

Kursen syftar till att kunna planera, leda, genomföra och följa upp behörighetsprov för patrullhundar. Kursen genomförs vanligen vartannat år och efterföljs av en aspiranttjänstgöring vid ett behörighetsprov.

För att söka ska du vara godkänd patrullhundsinstruktör och ha varit instruktör på minst en patrullhundskurs.

Kontrollant

Kursen syftar till att bli auktoriserad kontrollant och kunna bedöma behörighetsprov för patrullhundar. Kursen genomförs vanligen vartannat år och efterföljs av en aspiranttjänstgöring vid ett behörighetsprov.

För att söka ska du vara godkänd provledare patrullhund och ha tjänstgjort som provledare vid minst två behörighetsprov.

Vidmakthållande

Har man inte varit SBK-kontrollant eller provledare vid ett prov för patrullhundar på två år, alternativt deltagit på kontrollant- och provledarkonferens, måste man göra en ny aspiranttjänstgöring på ett prov.

Vid förändringar av prov kan kompletteringsutbildning (KU) vara ett krav för att få verka i sin roll som provledare eller kontrollant. KU genomförs vid behov och annonseras på hemsidan och i nyhetsbrev.