Bild som visar teamwork med pusselbitar.
Bild som visar teamwork med pusselbitar.
Bild som visar teamwork med pusselbitar.

Informationsträff för nya utbildningsansvariga i distrikten

Möte

03 jun 03 jun

19:00  - 21:0019:00 - 21:00

FörtroendevaldFörtroendevald

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Utskottet för hundägarutbildningUtskottet för hundägarutbildning

Vid senaste dialogmötet framkom önskemål om en träff för nya utbildningsansvariga i distrikten för att gå igenom vilka uppgifter som ingår i rollen som utbildningsansvarig.

Vid träffen kommer representanter från utskottet för hundägarutbildning att närvara och gå igenom vad man som utbildningsansvarig i ett distrikt förväntas göra. Det kommer att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor. Inbjudan har mejlats ut till berörda. Sista anmälningsdag är den 27 maj.