Linda och Rac som går en rallylydnadsbana, Fotograf Carin Nylander Nygren
Linda och Rac som går en rallylydnadsbana, Fotograf Carin Nylander Nygren
Linda och Rac som går en rallylydnadsbana, Fotograf Carin Nylander Nygren

ÖND inbjuder till en Rallylydnadsinstruktörs- utbildning 2023

SBK Övre Norrlands distrikt

Kurs

07 jun  - 01 jan07 jun - 01 jan

17:00  - 00:0017:00 - 00:00

5 tillfällen5 tillfällen

6000 kr6000 kr

InstruktörInstruktör

SBK Övre Norrlands Distrikt SBK Övre Norrlands Distrikt

ÖND RallylydnadsgruppenÖND Rallylydnadsgruppen

ÖND Rally bjuder in till en Rallyinstruktörsutbildning 2023

ÖND Rally bjuder in till en Rallyinstruktörsutbildning 2023 för mer information och anmälan klicka på länken till Rallylydnadsgruppen under Dokument!

Plats och information

Plats: Meddelas senare då vi önskar närhet till deltagarna.
Lärare Carina Norberg, SBK-lärare, SBK-lärare rallylydnad
Kursdatum: Uppstart via zoom 7 juni 19.00 – 21.00
Helgträffar: 17-18/6, 5-6/8 och 2-3/9
därutöver ett examinationstillfälle (datum bestäms senare).
En del hemuppgifter och projektarbeten ingår i kursen.
Sista anmälningsdag: 1 maj
Anmälan sker via medföljande blankett. Fyll i alla fält tydligt.
Kursavgift: 6000 kr/deltagare (betalas in först när bekräftelse på erhållen plats ges.)
I avgiften ingår arvode till lärare, webbteorikostnad, en del kursmaterial samt fika alla
kurshelger.
Kostnaden för kurslitteratur (ca 500 kr) resor, logi och övriga måltider bekostas av
deltagarens lokalklubb.
Antal deltagare: 6 – 8 st
Minst sex deltagare för att utbildningen skall genomföras.
Klubbar som anmäler flera deltagare ska göra en prioriteringsordning.
ÖND rally förbehåller sig rätten att fördela platserna rättvist mellan klubbarna, ifall det
inkommer fler anmälningar än åtta st.
Förkunskaper för att bli antagen till utbildningen är:
- medlem och aktiv i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller
SKK-klubb
- Certifierad SBK Instruktör
- rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb
- minst godkänt resultat i fortsättningsklass
- gått kurs/tränat i samtliga klasser
- minst två kurser som instruktör/hjälpinstruktör inom SBK:s hundägarutbildning
under den senaste tvåårsperioden
- god förebild för andra hundägare
- god allmänlydnad på sin egen hund
En utförligare kursplan för rallyinstruktörer finns på SBK:s hemsida
https://brukshundklubben.se/media/qrap3b5p/kursplan_sbkinstrukt%C3%B6r_rallylydnad_2021_publik-1.pdf
Frågor besvaras av Iren Olovsson via mail till rally@sbk-ond.se.se