Bild som visar datumet "9" inringat i kalender.
Bild som visar datumet "9" inringat i kalender.
Bild som visar datumet "9" inringat i kalender.

Sista anmälningsdag till kongressen 2024

Datum

09 mar 09 mar

00:01  - 22:5500:01 - 22:55

FörtroendevaldFörtroendevald

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Den 9 mars är det sista anmälningsdag för delegater som ska delta vid Svenska Brukshundklubbens kongress 2024.

Anmälan till kongressen

Anmälan görs via anmälningsformulär senast den 9 mars 2024.

För att kongresshandlingarna ska kunna skickas ut i enlighet med grundstadgarna ombed distrikt och rasklubbar att inkomma med anmälningar i god tid. Skulle distrikt och rasklubbars års- eller fullmäktigemöten inte vara genomförda innan den 9 mars, och man inte vet vilka delegater som ska representera på kongressen, vänligen anmäl rätt antal delegater ändå, så kan namn på delegater korrigeras i efterhand när mötet är genomfört. Denna justering ska dock vara genomförd senast den 31 mars.

Sista anmälningsdag

Delegater: 9 mars
Gäster: 31 mars

Anmälan till kongressen är bindande och distrikt/rasklubb samt betalande gäster faktureras i samband med att anmälan inkommer till förbundskansliet. Konferensavgift återbetalas inte vid förhinder och/eller sjukdom, planera därför gärna reserv som kan delta vid förhinder.