Schäfer som söker i en bils motorhuv
Schäfer som söker i en bils motorhuv
Schäfer som söker i en bils motorhuv

Lärarutbildning

SBK Lärare Specialsök

Utbildning

21 sep  - 14 apr21 sep - 14 apr

19:00  - 17:0019:00 - 17:00

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Utskottet för hundägarutbildning/UG SpecialsökUtskottet för hundägarutbildning/UG Specialsök

Utskottet för hundägarutbildning/UG Specialsök bjuder in till lärarutbildning till SBK Lärare Specialsök.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar ca 70 lärarledda studietimmar á 45 minuter fördelade över digitala föreläsningar och fysiska träffar under två veckoslut. Därutöver tillkommer tid för bl.a. inlämningsuppgifter och genomförande av en instruktörsutbildning.

Den första fysiska träffen är den 12-15 oktober 2023 på Solbacka Krog och Rum i Stjärnhov (Sörmland).

Den andra fysiska träffen är den 11-14 april 2024 då även det praktiska provet med egen hund genomförs. Detta måste vara godkänt för att man ska kunna få sitt certifikat efter avslutad examinationsutbildning.

Förkunskapskrav

  • Medlem i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller SKK klubb.

  • Aktiv SBK Instruktör specialsök och SBK Lärare.

  • Haft flertalet kurser i specialsök på olika nivåer inom SBK organisationen.

  • Genomfört minst två prov med egen hund vid SBK prov specialsök.

  • God datorvana då viss undervisning sker digitalt och uppgifter lämnas in digitalt.

  • God förebild för andra lärare, instruktörer och hundägare.

  • Rekommenderad av lokalklubb eller distrikt.

Inbjudan och anmälan

Inbjudan med mer information och länk till anmälningsformulär är skickad till de HUS-ansvariga i respektive distrikt. Om du är intresserad av utbildningen, kontakta ditt distrikt.

Sista anmälningsdag är den 1 september.