ordförande klubba
ordförande klubba
ordförande klubba

Förslag höjning förbundets avgifter

Höjning förbundets avgifter

Hej alla klubbar i Skåne!

Som ni känner till och vet så går SBK´s kongress av stapeln digitalt på lördag den 25 maj. Det är tight om tid och vi behöver snabbt lokalklubbarnas syn på ett förslag. Sista svarsdatum 23 maj.

Bengt, Kirsten, Arne och Ingrid ska företräda distriktet på kongressen och då det uppkommit ett annat "förslag" jämfört det som finns i kongresshandlingarna behöver vi typ omgående få er syn på den nya tanken.

I kongresshandlingarna https://brukshundklubben.se/.../sbk-kongresshandlingar... sidan 14 förbundsstyrelsens förslag framgår att förbundsstyrelsen lägger fram ett förslag att höja förbundsavgiften för både ordinarie medlem men även för familjemedlemskap. Idag finns ingen förbundsavgift för familjemedlemskap.

 

FÖRBUNDSAVGIFT 2025–2027

Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna § 4 gällande medlemsavgift för år 2025 samt preliminär medlemsavgift för år 2026 och 2027.

Förbundsavgift 2025 Ordinarie medlem: 480 kr Utlandsmedlem: 570 kr Familjemedlem: 100 kr Preliminär förbundsavgift 2026 Ordinarie medlem: 500 kr Utlandsmedlem: 590 kr Familjemedlem: 120 kr Preliminär förbundsavgift 2027 Ordinarie medlem: 520 kr Utlandsmedlem: 610 kr Familjemedlem: 140kr

 

Det "förslag" som dykt upp under diskussionsforum som förevarit 7 och 14 maj i vilka förbundsstyrelsen och delegater (distrikt och rasklubbar) till kongressen deltar är att vi även fortsättningsvis inte ska ha någon förbundsavgift på familjemedlemskap.

Då SBK´s ekonomiska läge innebär att höjning måste till, så har det resonerats om att den höjning som föreslås på familjemedlemskap läggas på ordinarie medlemskap istället. För 2025 skulle det innebära att förbundsavgiften blir 500 kr (istf föreslagna 480 kr) vilket innebär att höjningen blir 100 kr istf 80 kr. Detta till förmån för att våra familjemedlemskap fortsatt inte beläggs med någon förbundsavgift.

Höjning för 2026 skulle med det här förslaget bli 540 kronor och 580 kronor för 2027. 

Det blir såklart en fördyring vad gäller ordinarie medlemskap samtidigt som klubbarna kanske får behålla fler familjemedlemmar då dessa i det här förslaget bara betalar den lokala klubbavgiften.

Eftersom det ekonomiska läget inte medger att vi låter bli att höja avgifterna för nu så känner vi i distriktet att vi snabbt behöver få höra hur ni i lokalklubbarna tycker om de båda alternativen.

 

Alternativ 1

Vill ni att vi röstar för en höjning enligt förbundsstyrelsen förslag.

Alternativ 2

Vill ni att vi röstar för det senare förslaget (som inte finns i några kongresshandlingar att se) att låta bli förbundsavgift för familjemedlemskap och istället höja mer för ordinarie medlemskap. 

Som ni alla förstår så är ingen höjning inte aktuellt nu utifrån rådande ekonomiska läge.

 

Vi förstår att tiden är extremt knapp, men då förslaget dykt upp nu senaste veckan så ber vi att ni gör så gott ni kan för att svara. Sista svarsdag 23 maj till:  ordf@sbkskane.com