Utbildning instruktörer
Utbildning instruktörer
Utbildning instruktörer

Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning i MND’s regi, under ledning av Åke Naalisvaara & Anna