Örebro BK i solen
Örebro BK i solen
Örebro BK i solen

Instruktörsutbildning räddningshund

Instruktörsutbildning räddningshund

Räddningshundverksamheten är i behov av fler duktiga instruktörer för att möta behovet av att utbilda fler hundar.
Under hösten 2024 kommer utbildningen att starta med två helgträffar samt ett studiebesök på ett certprov eller en funktionskontroll för räddningshundar.
Utbildningen fortsätter sedan under 2025 med en veckolång kurs.
Under första kvartalet av 2026 kommer en kompletterade helg hållas för att stötta er med de problem och frågeställningar som uppkommit. Kursen innehåller även självstudier.

 

Se hela inbjudan här