Närbild på en rödbrun hunds ansikte
Närbild på en rödbrun hunds ansikte
Närbild på en rödbrun hunds ansikte

Medlemsmöte 11 december

12 dec 202312 dec 2023

Töreboda BrukshundklubbTöreboda Brukshundklubb

Välkomna på medlemsmöte i klubbstugan den 11 december klockan 19:00. Vi bjuder på lussefika redan 18:30!

Dagordning för medlemsmöte 11 december 2023

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av sekreterare
5. Val av justerare
6. Rapport från styrelsen
7. Rapporter från sektorer
8. Årets Hund
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas


Varmt välkomna!