Möte
Möte
Möte

Valberedning förslag till styrelse 2024

Valberedning förslag till styrelse 2024

INFÖR ÅRSMÖTE 2024 VALBEREDNINGENS förslag på styrelse

Ordförande :Grethe Hansen

Vice Ordförande ; Marlene Eriksson - nyval 2 år

Sekreterare : Carina Björkdahl - 1 år kvar

Kassör ;vakant

Ledamot ; Roy Jernberg -omval 2 år

Ledamot ; vakant

Ledamot : Tove Gustavsson - omval 1 år

Suppleant 1: vakant

Suppleant 2 ; vakant

Revisor ; Marie -louise Linden

Revisor , Vakant

Revisor suppleant , vakant

 

Öppet för medlemmar att nominera fram till 15/12 // Valberedningen Brännebacka brukshundklubb