Tre hundar i skogen
Tre hundar i skogen
Tre hundar i skogen

Styrelsen 2024

15 nov 202315 nov 2023

Mullsjö BrukshundklubbMullsjö Brukshundklubb

Nu har alla medlemmar i Mullsjö Brukshundklubb fått ett mail med valberedningsförslag på nästa års styrelse 2024, så gå in och var med och påverka. Enligt SBK:s normalstadgar för lokalklubb ska valberedningen presentera ett första förslag till ny styrelse senast den 15 november året före årsmötet. Därefter har ni medlemmar möjlighet att komma med förslag på ytterligare kandidater.

Kanske vet du någon som skulle passa och vilja vara med i nästa års styrelse. Dessa förslag ska lämnas till styrelsen senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. Ni skickar nomineringar till Ninnie Nisser som är ordförande i Mullsjö Brukshundklubb. Ni kan nominera kandidater till samtliga platser som står för ny- eller omval. Utifrån befintligt förslag och era förslag skapar sedan valberedningen det slutgiltiga förslaget till årsmötet.

Innan du nominerar

Två hundar som sitter vid en skogsstig

Medlem som sänder in nominering ska ha vidtalat personen som nomineras och tydligt ange att det är ett sådant förslag och följande information ska anges:

  • vilken funktion som avses
  • namn, med en kort presentation
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar, dvs personen är vidtalad.

Enligt de nya stadgarna får inga nya förslag lämnas på årsmötet om det finns förslag på personer till samtliga poster som ska väljas. Det är alltså från och med nu fram till den 15 december som ni har möjlighet att påverka!

Notera också att valberedningen inte nominerar sig själv utan det får ni medlemmar göra till styrelsen, ovanstående är därmed ett förslag.

Kontakt

Ninnie Nisser
Ordförande
Ninnie Nisser