Sökträning bruks
Sökträning bruks
Sökträning bruks

Valberedningens förslag till nya styrelsen 2024

Nedansiljans Brukshundsklubb

VALBEREDNINGENS PRELIMINÄRA FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET GÄLLANDE STYRELSE OCH REVISORER FÖR NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB 2024

Ordförande för en tid av ett år, 2024 Marit Erikes, omval

Vice ordförande Elisabeth von Knorring, mandattid kvar

Sekreterare Ingrid Höglund, mandattid kvar

Kassör Sören Svensson, omval

 

Ledamot Marie Hjort, mandattid kvar

Ledamot Siv Back, omval

Ledamot Maria Rydell, nyval på ett år

 

Suppleant (1:a) Eva Pers, nyval

Suppleant Sofie Öst, mandattid kvar

Suppleant Helen Dragsten, omval

Valberedningen föreslår följande tjänstgöringsgrad för suppleanterna:

Helen Dragsten 1:e suppleant

Revisorer för en tid av ett år, 2024 Ulrica Bengtsson, nyval

Ingela Spegel Nääs, nyval

Revisorsuppleant för en tid av ett år, 2024

Ewa Lysén Hedvall,  omval

Medlem kan enligt stadgan fram till den 15 December lämna ytterligare nominering på kandidat.

Medlem som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget skall ange:

Vilken funktion som avses, Namn, en kortfattad presentation och uppgift om att den föreslagna kandiderar.

Förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast 231215, därefter är nomineringen avslutad.

 

Styrelsen ska, senast en vecka efter att nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

 

Valberedningen har bestått av Therese Enbäck, sammankallande, Maria Hurtig Sparr, ledamot samt Maria Kåks, ledamot.

Valberedningen 2024   

Sammankallande av ett år, nyval

Ledamot av två år, nyval

Maria Hurtig Sparr, mandattid kvar