hund med apportbock som ska hoppa över ett hinder
hund med apportbock som ska hoppa över ett hinder
hund med apportbock som ska hoppa över ett hinder

SBK Mellannorrland bjuder in till Utvecklingskurs Spår 2024

SBK Mellannorrland bjuder in till Utvecklingskurs Spår 2024

Vi har nu glädjen att kunna erbjuda Utvecklingskurs i spår för SBK-instruktörer i MND.

Kursen är utformad i två etapper där del 1 består av att genomföra webb-utbildningen ”Utbildning i bruksspår, uppletande och tävlingsförberedelser” i sbk-utbildning. Och del 2 innebär fysiska träffar med praktiska övningar, problemlösning, kursupplägg mm.

För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren:
*Utbildad SBK-instruktör/allmänlydnadsinstruktör.
*Vara rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb eller distrikt.
*Genomförd och godkänd i webbutbildningen ”Utbildning i bruks-spår, uppletande och tävlingsförberedelser” på sbk-utbildning.
Kursinnehåll länk till aktuell kursplan: Utvecklingskurs SBK Instruktör Spår (brukshundklubben.se

Omfattning: ca 20 studietimmar beroende på deltagarnas förkunskaper. Tid för genomförandet av webbdelen och andra hemuppgifter tillkommer. För deltagare som uppfyller kravet på tävlingsmerit och vill examineras/certifieras till SBK instruktör Spår tillkommer webbuppgifter i sbk-utbildning och att hålla spårkurs på egna klubben om minst 20 timmar.

Certifiering till spårinstruktör kräver:

För certifiering till SBK-instruktör spår krävs minst 2 års erfarenhet av spårarbete upp till elitklass eller godkänt resultat i högre klass spår. Observera att kursen kan genomföras med mindre kunskaper men att dessa krävs för att erhålla certifikat som SBK-instruktör spår.

Kursledare: Åsa Damberg, Hudiksvall. Om Åsa: Åsa Damberg (hudikhundutbildning.se)

Datum:14-15 september, uppstart via zoom någon kväll kan bli aktuellt.

Webb delen görs självständigt och ska vara HUS Mellannorrland tillhanda senast 15/8

Plats:Nordviksskolan

Kursavgift:Ca 3500 kr beroende på antal deltagare. Priset inkluderar webbavgift, fika för- och eftermiddag. Lunch, litteratur och resor och ev övernattning bekostas av deltagare/klubbar.

Antagna deltagare kommer själva få anmäla och betala avgiften 500 kr till webbutbildningen i SBK-utbildning. Vid fullföljd och godkänd utbildning (både webb och fysisk del) ersätts summan av distriktet.

Anmälan senast 1/8 till hus@sbkmellannorrland.org

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:
Namn: Mail: Personnummer: SBK medlemsnummer: Telefon: Klubb (som ska faktureras): Tidigare instruktörutbildingar inom SBK: Tävlingsmeriter/erfarenheter: