Tecknad hund som tittar in i "kameran"
Tecknad hund som tittar in i "kameran"
Tecknad hund som tittar in i "kameran"

Medlemsmöte 6 maj

30 apr 202430 apr 2024

Töreboda BrukshundklubbTöreboda Brukshundklubb

Välkomna på medlemsmöte måndag den 6 maj kl. 19.00! Vi bjuder på korv med bröd!

Medlemsmöte 6 maj

Dagordning för medlemsmöte

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av sekreterare
  5. Val av justerare
  6. Rapport från styrelsen
  7. Rapporter från kommittéer
  8. Övriga frågor
  9. Mötet avslutas