GDPR
GDPR
GDPR
SBK Logga Olofströms BK

SBK Blekinges Distrikt

GDPR

Olofströms Brukshundklubb

29 jun 202329 jun 2023

Olofströms BrukshundklubbOlofströms Brukshundklubb

GDPR policy OBK

Vad är GDPR?

Det är en lagstiftning som trädde i kraft 25 maj 2018, även kallad dataskyddsförordningen. Den behandlar personuppgifter = någon typ av information som man kan härleda till en fysisk person som är i livet te.x. personnummer och namn.

Var och hur behandlar klubben dina personuppgifter?

Medlemsregister

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. SBK lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Brukshunden och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Brukshundklubben sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår via sidan GDPR Svenska Brukshundklubben. Ansvarigt lokalt är medlemsservice i Olofströms BK.

Funktionärsregister

Inga av dessa uppgifter sprids vidare eller sparas. Ansvarig för detta är respektive sektor/grupp.

Kursverksamhetsregister

För att kunna delta i vår verksamhet krävs det att klubben får ta del av viss information från deltagarna i form av namn, mail, telefonnummer, personnummer. Inga av dessa uppgifter sprids vidare eller sparas. Ansvarig för detta register är utbildningssektorn.

Klubbens instruktörer

Det förs ett register över klubbens instruktörer med nödvändig information för att upprätthålla kursverksamhet. Inga uppgifter sprids vidare. Ansvarig för detta register är utbildningssektorn.

I alla ovanstående punkter gäller att personuppgifter som vi behandlar ska göras på ett välmotiverat, relevant och nödvändigt sätt utifrån ändamålet. Behöver vi inte veta funktionärernas adresser är det inte heller någon information som vi ska samla in. Personuppgifter får inte heller sparas, om det inte är nödvändigt!
Det är också viktigt att personen har möjlighet att samtycka eller inte samtycka till insamling av dennes personuppgifter.

Vid dataintrång ska klubbens ordförande anmäla detta till datainspektionen inom 72 timmar.

Gäller fr o m 2023-05-19 - tills vidare

Kontaktperson: Ordförande, Sara Rudolfsson, olofstromsbk@gmail.com