Val
Val
Val
Logotyp Visby BK Blågul trsp

SBK Gotlandsdistriktet

Valberedningen

Visby BK

19 feb 202319 feb 2023

Visby BrukshundklubbVisby Brukshundklubb

Valberedningens uppgift är att förbereda och ta fram förslag inför de val av funktionärsposter som ska genomföras vid lokalklubbens årsmöte enligt lokalklubbens normalstadga. Funktioner som valberedningen ska förbereda val inför är ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt förslag på mötesordförande för årsmötet.

Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda personval för styrelseposter som ska genomföras vid årsmöte. Valberedningen arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar och ansvarar direkt till års- eller fullmäktigemötet. Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte och ska vara helt friställt från styrelsen. Valberedningen fattar sina beslut enligt majoritetsprincipen.

Valberedningens sammansättning 2023

Mattias Nyman (sammankallande)
mattias.nyman@svenskaspel.se 
(vald på 2 år - 2022/2023)

Björn Flodman
(vald på 2 år - 2023/2024)

Elisabet Lorentzon
(vald på 1 år - 2023)

Datum för Visby BK:s valberedningsarbete

  • Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna senast den 15 november.

  • Medlem kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 15 december.

  • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 december.

  • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast 12 dagar innan årsmötet.

  • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna.