röd australian cattledog springer i gräset
röd australian cattledog springer i gräset
röd australian cattledog springer i gräset
SBK Mellannorrland logotyp

Svenska Brukshundklubben

Bruks och Lydnad

SBK Mellannorrlands Distrikt

03 apr 202303 apr 2023

SBK Mellannorrlands DistriktSBK Mellannorrlands Distrikt

Utskottet bruks och lydnad arbetar främst med lydnad- och bruksprov.

Information om startavgifter, hur man anmäler dig och samtliga tävlingar i distriktet återfinns på SBK Tävling. Där finns även lathund för att administrera tävlingar, skapa konto samt hur man anmäler till tävling. Distriktets klubbar kan beställa träningsledarkort för sina medlemmar som leder kurser och träningar i skog och mark under hundförbudstiden.

Kontakt

Tävlingsansvarig i Mellannorrlands distrikt
Anki Andremo
Sundsvalls Brukshundklubb

Lydnadsklass och bruksprov

Lydnadsklass och bruksprov och är två av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Bruksprov innehåller ett lydnadsmoment och ett specialmoment, som du själv väljer.

Om Lydnadsklass

I lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska bland annat kunna hämta föremål, hoppa över hinder, dirigeras och utföra moment under gång. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

Om bruksprov

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Lydnadsmomentet

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det. På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Specialmoment

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

Spår

Spår går ut på att en hund, kopplad i spårlina till föraren, följer en markbunden vittring av en människa. I spåret är träpinnar utlagda som hunden ska markera eller ta upp och lämna till föraren.

Sök

Syftet med sök som specialmoment att hunden ska hitta och markera människor (figuranter) som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Rapport

Syftet med fältprovet Rapport är att hunden okopplad ska springa mellan stationer så snabbt som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att klasserna blir svårare.

Patrull

Patrullhundens främsta uppgift är att, med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer inom ett bevakningsområde. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terrängen. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig och därmed varna sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Skydd

Inom SBK finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella IGP och mondioring. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. 

Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utifrån den polisiära användningen av hund.

Hunden ska hela tiden vara under god lydnad av föraren och får bara agera i speciella situationer. Dessa kan beskrivas som då hunden sänds av föraren efter flyende person, då en person som hunden satts att bevaka försöker avvika samt då föraren utsätts för ett kraftigt hot (angrepp) från en person.

Hunden bedöms i kraft i angrepp, upphörande med angrepp på kommando från föraren eller då personen slutat fly eller angripa samt uppmärksamhet vid bevakning.