närbild på schäfers huvud
närbild på schäfers huvud
närbild på schäfers huvud
SBK Mellannorrland logotyp

Svenska Brukshundklubben

Specialsök

SBK Mellannorrlands Distrikt

03 apr 202303 apr 2023

SBK Mellannorrlands DistriktSBK Mellannorrlands Distrikt

Utskottet Specialsök inom distriktet arbetar främst med att stötta lokalklubbarnas arbete

Utskottet Specialsök inom distriktet arbetar främst med att stötta lokalklubbarnas arbete inom Specialsök genom att lyssna in behov av utbildningar och att vara idésamlare i verksamheten. På utbildningssidan initierar distriktet domare och instruktörsutbildningar och kan fungera som stöd till lokalklubbarna vid andra utbildningar som till exempel funktionärskurser.

Kontakt

Specialsöksansvarig i Mellannorrlands distrikt
Agneta Hjelm
Östersunds Brukshundklubb

Om specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat. Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.

 

Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

Historia

Kongressen uppdrog 2017 till Förbundsstyrelsen (FS) att arbeta för att införa specialsök inom Svenska Brukshundklubben. För att utreda förutsättningarna för detta tillsatte FS en arbetsgrupp. Denna grupp slutredovisade sitt uppdrag våren 2018.

Mot bakgrund av det redovisade resultatet, och i linje med arbetsgruppens rekommendation, beslutade FS att gå vidare med att ta fram regler för en meriterande provform i specialsök. Uppdraget hanteras inom ramen för ett projekt som leds av en projektgrupp.

Under 2018-2019 genomfördes försöksverksamhet med förslag på moment där alla som ville kunde prova med sin hund. Här tog projektgruppen hjälp av arrangörer och utövare runt om i landet med att testa momenten. Enligt den tidsplan som var fastställd i projektplanen skulle projektet ha levererat ett förslag till regelverk i slutet av 2020 och målet var att förslaget skulle kunna godkännas av Svenska Kennelklubben (SKK) som en officiell provform från 2022.