Hund som spårar med som förare på fjäll
Hund som spårar med som förare på fjäll
Hund som spårar med som förare på fjäll
SBK Övre Norrland logotyp

Svenska Brukshundklubben

Ansöka om bidrag för ekonomiskt utsatta klubbar

SBK Övre Norrlands distrikt

18 dec 202218 dec 2022

SBK Övre Norrlands DistriktSBK Övre Norrlands Distrikt

Efter Covid har distriktet lite medel som avsatts för ekonomiskt utsatta klubbar för att underlätta deras verksamhet

Regler ansökan om ersättning för distriktets utbildningar och möten

Distriktet har en fond där pengar från nedlagda klubbar och pengar som styrelsen varje år beslutar att avsätta, vid eventuellt överskott i distriktets kassa som inte är öronmärkt till något, där klubbar med ekonomiska svårigheter kan ansöka ur för att få möjlighet att utbilda klubbfunktionärer eller delta på medlemsmöten anordnade i distriktets regi. 

Distriktsstyrelsen har beslutsrätt och beslutet kan inte överklagas. En ny ansökan för utbildningen/medlemsmötet kan skickas in om förutsättningar har ändrats.

Kriterier för ansökan

Klubben har liten eller inga ekonomiska möjligheter att skicka en representant på ett medlemsmöte.

Klubben har liten eller inga ekonomiska möjligheter att utbilda funktionären.

Funktionären måste vara beredd att fullfölja utbildningen.

Funktionären måste uppfylla ansökningskriterierna för utbildningen. Om detta inte är möjligt kontakta oss innan ansökan för att se om kriterierna kan uppfyllas på annat sätt.

Det är först till kvarn, när de avsatta pengarna är slut så är de slut tills distriktet har möjlighet att avsätta pengar igen. En klubb kan ansöka om max 10 000/år.

 1. En ansökan per klubb och funktionärsutbildning/medlemsmöte
 2. Ansökan kan endast lämnas in för funktionärsutbildningar i Distriktets regi
 3. Ansökan för funktionärsutbildning ska innehålla:
  1. Klubbnamn
  2. Kontaktuppgifter till styrelserepresentant
  3. Kontaktinformation om personen som ska gå utbildningen
  4. Rekommendation av personen
  5. Klubbens ekonomiska situation (Balans och resultatrapport)
  6. Om resa och eventuell logi måste tillhandahållas
 4. Ansökan för medlemsmöten ska innehålla:
  1. Klubbnamn
  2. Kontaktuppgifter till styrelserepresentant
  3. Klubbens ekonomiska situation (Balans och resultatrapport)

Syfte och fördelning av fonden

30% av summan vid årets början är reserverade till ansökningar för deltagande på medlemsmöten.

Syftet med fonden är att ge klubbar som har sämre ekonomi i distriktet en möjlighet att utbilda funktionärer och delta på våra medlemsmöten.

Innehållet i detta reglemente kan komma att ändras. Ändringarna kommer att meddelas till alla klubbarna.

Kontakt för ansökan

Distriktsstyrelsen
Hela Styrelsen