Hund med uppletandeföremål som springer i spårskog
Hund med uppletandeföremål som springer i spårskog
Hund med uppletandeföremål som springer i spårskog
SBK Övre Norrland logotyp

Svenska Brukshundklubben

Bruks- och lydnadsgruppen (BoL)

SBK Övre Norrlands distrikt

18 dec 202218 dec 2022

SBK Övre Norrlands DistriktSBK Övre Norrlands Distrikt

Om Bruks- och lydnadsgruppen (BoL) i Övre Norrlands distrikt

BoLs uppdrag

  • Att samordna arbete med regelfrågor som ligger på distriktets nivå, såsom att svara på remisser, kalla till regelkonferenser m.m. inom bruks och lydnad
  • Att utse arrangör för DM
  • Att sammanställa distriktets lokalklubbars tävlingsprogram och utse domare för de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde
  • Att ansvara för utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom utskottets verksamhetsområde, utifrån lokalklubbars behov och önskemål
  • Att företräda hela distriktet vid centrala konferenser och möten som är riktade till utskottets verksamhetsområde
  • Att upprätta och hålla aktuellt funktionärsregister
  • Att sammanställa verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget inom verksamhetsområdet

Bruks- och Lydnadsgruppen

Sammankallande och domaransvarig
Karin Sejnell
BoL
Bruks- och Lydnadsgruppen (BoL)
Medlem BoL
Eva-Stina Andersson
BoL
Bruks- och Lydnadsgruppen (BoL)
Medlem BoL
Lena Nordström
BoL
Bruks- och Lydnadsgruppen (BoL)

Licensgruppen Skydd

Licensgrupp skydd
Pether Ericsson
Licensgrupp BoL
Licensgrupp Skydd
Peter Lindström
Licensgrupp BoL