En schäfer som spårar i skogen, Fotograf Viktoria Berg
En schäfer som spårar i skogen, Fotograf Viktoria Berg
En schäfer som spårar i skogen, Fotograf Viktoria Berg
SBK Övre Norrland logotyp

Svenska Brukshundklubben

Rasutvecklingsgruppen (RUG)

SBK Övre Norrlands Distrikt

13 feb 202413 feb 2024

SBK Övre Norrlands DistriktSBK Övre Norrlands Distrikt

Distriktets rasutvecklingsgrupp ansvarar för de verksamheter som rör brukshundsrasernas avelsarbete, vilket är mentalitets- och utställningsverksamhet.

Rasutvecklingsgruppen (RUG)

Sammankallande RUG
Vakant Post
RUG
Rasutvecklingsgruppen (RUG)
Medlem RUG
Vakant Post
RUG
Rasutvecklingsgruppen (RUG)

RUG i distriktet

Rasutvecklingsgruppen ansvarar för de verksamheter som rör brukshundrasernas avelsarbete, vilket är mental- och utställningsverksamhet.

En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter (paragraf 2 grundstadgarna) är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet är långsiktigt och utförs av SKK, SBK och rasklubbarna. SKK har delegerat avelsansvaret över brukshundsraserna till SBK, som i sin tur har delegerat avelsansvaret till rasklubbarna (samordningsansvaret ligger kvar hos SBK). Avelsansvaret rör frågor som rasstandarder, RAS och regler för prov samt att vara SKK´s samtalspartner i frågor som rör raserna.

I Rasutvecklingsgruppen på distriktsnivå bedrivs utbildningar samt auktoriseringar av funktionärer inom mental- och utställningsverksamhet som en del i det långsiktiga avelsarbetet. RUG kommunicerar med de lokala klubbarna för att se utbildningsbehov, inom mental- och utställningsverksamhet, som är aktuellt i distriktet.

De lokala klubbarna är de som genomför mentalbeskrivningar, mentalprov, utställningar och exteriörbeskrivningar. Anmälan till dessa sker via sbktavling.se, arrangör är de lokala klubbarna alternativt rasklubbarna.

Vill ni komma i kontakt med RUG, maila oss på rug@sbk-ond.se

Inbjudan till utbildningen Mera Mentalkunskap (M3)

Inbjudan till utbildningen Mera Mentalkunskap (M3)

Övre Norrlands Distrikt inbjuder i samarbete med BHK Malmen till utbildning M3, Mera Mentalkunskap.

Kursen hålls på BHK Malmen i Gällivare den 9-10/3 kl 9-16 båda dagarna.

Förutsättningar för att gå kursen:
- M2 (figurantutbildning) eller allmänlydnadsinstruktör/SBK-instruktör.
- SBK-medlem och rekommenderad från sin lokal/rasklubb.
- Genomförd kurs Allmän Mentalkunskap (M1)

Kursen är ett krav för att gå M4 (Testledare)

Utbildare:
Torsten Örnkloo och David Lundgren

Kursavgift:
1.200 kronor inklusive lunch och fika. Vid specialkost tillkommer en avgift.

Anmälan:
Skickas in från er lokalklubb till l_joki@hotmail.com samt betalas in på bg 5745-9158 (BHK Malmen) senast den 29/2. Märk inbetalningen med “M3” och deltagarens namn.
I anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, klubbtillhörighet och medlemsnummer för deltagaren.

VId frågor, maila l_joki@hotmail.com eller ring 070-2314402.

Kurslitteratur:
- Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning (Svenska Brukshundklubben)
- Oacceptabelt beteende (Svenska Kennelklubben)
- Hund i bil (Svenska Kennelklubben)
- Doping (Svenska Kennelklubben)
- Ordlista mentalitet (Svenska Kennelklubben)
Samtliga dokument finns att ladda ner från www.brukshundklubben.se eller www.skk.se
Deltagaren läser igenom dokumenten före utbildningen.

Deltagarna får gärna ta med egna hundar, eventuellt kommer dessa att användas vid praktiska övningar.

Varmt välkommen!