En schäfer som spårar i skogen, Fotograf Viktoria Berg
En schäfer som spårar i skogen, Fotograf Viktoria Berg
En schäfer som spårar i skogen, Fotograf Viktoria Berg
SBK Övre Norrland logotyp

Svenska Brukshundklubben

Rasutvecklingsgruppen (RUG)

SBK Övre Norrlands distrikt

13 feb 202313 feb 2023

SBK Övre Norrlands DistriktSBK Övre Norrlands Distrikt

Distriktets rasutvecklingsgrupp ansvarar för de verksamheter som rör brukshundsrasernas avelsarbete, vilket är mentalitets- och utställningsverksamhet.

Rasutvecklingsgruppen (RUG)

Sammankallande RUG
David Lundgren
RUG
Rasutvecklingsgruppen (RUG)
Medlem RUG
Michaela Aspviken
RUG
Rasutvecklingsgruppen (RUG)

RUG i distriktet

Rasutvecklingsgruppen ansvarar för de verksamheter som rör brukshundrasernas avelsarbete, vilket är mental- och utställningsverksamhet.

En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter (paragraf 2 grundstadgarna) är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet är långsiktigt och utförs av SKK, SBK och rasklubbarna. SKK har delegerat avelsansvaret över brukshundsraserna till SBK, som i sin tur har delegerat avelsansvaret till rasklubbarna (samordningsansvaret ligger kvar hos SBK). Avelsansvaret rör frågor som rasstandarder, RAS och regler för prov samt att vara SKK´s samtalspartner i frågor som rör raserna.

I Rasutvecklingsgruppen på distriktsnivå bedrivs utbildningar samt auktoriseringar av funktionärer inom mental- och utställningsverksamhet som en del i det långsiktiga avelsarbetet. RUG kommunicerar med de lokala klubbarna för att se utbildningsbehov, inom mental- och utställningsverksamhet, som är aktuellt i distriktet.

De lokala klubbarna är de som genomför mentalbeskrivningar, mentalprov, utställningar och exteriörbeskrivningar. Anmälan till dessa sker via sbktavling.se, arrangör är de lokala klubbarna alternativt rasklubbarna.

Vill ni komma i kontakt med RUG, maila oss på rug@sbk-ond.se