GDPR
GDPR
GDPR
Logotyp Landskroona BK

SBK Skånes Distrikt

GDPR

Landskrona Brukshundklubb

09 nov 202309 nov 2023

Landskrona BrukshundklubbLandskrona Brukshundklubb

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten lagrar och hanterar Landskrona Brukshundklubb din personuppgifter.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner. Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om olika licenser till tex SKK och SBK centralt.

Intregitetspolicy

Vi respekterar den enskildes integritet och samlar inte in eller hanterar några personliga uppgifter om dessa inte lämnats frivilligt till oss av den berörda individen. Om du inte accepterar denna integritetspolicy ska du inte använda den här webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig:

Företagsnamn: Landskrona Brukshundklubb
Organisationsnummer: 844000-4193
Address: Lupinvägen 49a, 246 50 Löddeköpinge
E-mail: info@labk.se
Telefon: +46 (0)707-88 32 96

GDPR

GDPR ger dig som individ ett antal rättigheter. Du har t.ex. rätt att på olika sätt få information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Information om detta finns i dessa allmänna villkor och integritetspolicy och du kan också vända dig till oss för att efterfråga information.
När du använder denna webbplats är vi personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter du lämnar till oss i till exempel kontaktformulär. Det innebär vi har ansvar för att behandla dina personuppgifter enligt kraven i GDPR.
Vi kommer tillhandahålla dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut, och du kan därefter också använda, dina personuppgifter på något annat håll.
Du har rätt att få din data raderad. Kontakta oss så tar vi bort all information vi har lagrad om dig.

Personuppgifter

Det kommer inte att samlas in någon personligt identifierbar information om dig via den här webbplatsen, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser, om du inte har lämnat informationen till oss frivilligt. För att kunna besvara dina frågor eller uppfylla en begäran från dig kan det vara nödvändigt att fråga efter personlig information, till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan använda den här informationen för att svara på en begäran från dig, eller för att kontakta dig via brev, e-post eller telefon i syfte att uppfylla din begäran. Vi har inte för avsikt att nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller marknadsföra din personliga information till tredje part.

Skyddet av personuppgifter

Att behandla dina personuppgifter är ett stort ansvar som vi inte tar lätt på. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Information som samlas in automatiskt

Information om dig som är allmän till sin natur och inte går att identifiera personligen under normal användning av webbplatsen, kan samlas in. Sådana data visar inte vem du är och avslöjar ingen annan information av personlig natur. Exempel på sådan information är vilken sorts webbläsare du använder, datorns operativsystem och din IP-adress.