Klubbstugan
Klubbstugan
Klubbstugan
SBK logga Söderåsens BK

SBK Skånes Distrikt

Styrelse

Söderåsens Brukshundklubb

16 apr 202416 apr 2024

Söderåsens BrukshundklubbSöderåsens Brukshundklubb

Klubbstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, 1 ordinarie ledamot samt 2 suppleanter.

På ordinarie årsmöte väljs ordförande för en tid av ett år. Vice ordförande, kassör, sekreterare, ledamot och suppleanter väljs så halva antalet utses för en tid av två år.

Styrelse

Årets (2024) styrelsemöten har vi kl.18.30 den 11 april, 13 juni, 22 augusti, 19 september och 21 november.

 

 

Styrelse

Ordförande samt gruppansvarig stug och material
Olle Nilsson
Vice ordförande
Carina Thelandersson
Kassör
Anette Boo
Sekreterare
Marie Holmqvist
Ledamot
Emma Nilsson
Suppleant
Rolf Lundberg
Suppleant
Anna Åhlén

Revisorer och revisorssuppleanter

Revisor
Katarina Molin
Revisor
Ingegerd Hjort
Revisorssuppleant
Mats Jansson

Valberedning

Valberedning sammankallande
Charlotte Wiberg
Valberedning
Tina Wilhelmsson
Valberedning och gruppansvarig rallylydnad
Agneta Andersson