SBK logga Söderåsens BK

SBK Skånes Distrikt

GDPR

Söderåsens Brukshundklubb

10 nov 202310 nov 2023

Söderåsens BrukshundklubbSöderåsens Brukshundklubb

GDPR policy

Hur personuppgifter hanteras

Brukshundklubben har ett gemensamt medlemsregister (Membersite) och tävlingssystem (SBK Tävling). Därmed delas ansvaret för personuppgifter i dessa mellan förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde i SBK.

Brukshundklubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Klubben är personuppgiftsansvarig. Kontaktperson är vår ordförande.

Medlemsvillkor

I Svenska Brukshundklubbens medlemsvillkor framgår hur vi behandlar personuppgifter. Dessa ska medlemmen känna till och aktivt godkänna innan de blir medlemmar eller påbörjar en ny medlemsperiod. Det aktiva godkännandet sker då medlemmen betalar sin medlemsavgift direkt via Membersite eller genom något av de andra betalningsalternativ Brukshundklubben erbjuder.
Kontrollera dina uppgifter i din profil på Membersite.

Varför personuppgifter insamlas

För att klubben ska kunna bedriva vår verksamhet, lagrar och hanterar Söderåsens Brukshundklubb personuppgifter. Söderåsens Brukshundklubb arbetar ansvarsfullt med personuppgifter.
Kommunikation med våra medlemmar i exempelvis medlemsutskick och kallelser till olika aktiviteter sker i huvudsak via SBK’s Membersite. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, därefter raderas de.
För att göra vår information mera tilltalande används ibland foton på människor men ställer alltid frågan till de aktuella personerna, om de kan tänka sig förekomma exempelvis på hemsida och FB. Säger man nej respekterar vi detta i alla lägen.
Vill du få en uppgift rättad eller ett foto på dig raderat, gör vi det.