Medemsvillkor
Medemsvillkor
Medemsvillkor

Medlemsvillkor

08 mar 202308 mar 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Brukshunden och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Medlemsvillkor

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Brukshundklubben sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer.

Medlemsavgift

I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.

Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter och förmåner.

Observera att ditt medlemskap blir giltigt först när din betalning är registrerad hos oss.

Vilka personuppgifter som behandlas

Brukshundklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalklubb eller rasklubb.

Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid försäkringsärenden kopplade till förbundets olycksfallsförsäkring.

Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna hjälpa dig med rådgivning, för att du ska få medlemstidningen Brukshunden och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap och dina medlemserbjudanden.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Vill du inte ha den typen av erbjudanden finns möjlighet att spärra dig mot dessa marknadsföringsaktiviteter på Min profil.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och för att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Eftersom du är medlem i en lokalklubb eller rasklubb kan klubben behandla uppgifterna på samma sätt.

Ytterligare behandling om du tävlar

Om du tävlar, och har registrerat ett konto på SBK Tävling, sparar vi de personuppgifter samt uppgifter om din hund som krävs för att administrera ditt tävlande, registrera dina resultat och skicka underlag för meriteringar till Svenska Kennelklubben. I samband med tävlandet publicerar vi också ditt namn, klubbtillhörighet samt uppgifter om hunden i deltagarförteckningar och resultatlistor.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter så som ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsuppdrag lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparar vi i vårt medlemsregister och på SBK Tävling (om du tävlar). Då Brukshundklubben har en rad utmärkelser samt att många medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik även om ditt medlemskap upphör.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

Lokalklubbens och rasklubbens egna medlemsvillkor

Utöver dessa villkor kan klubben du är medlem i ha ytterligare villkor som berör dig som medlem. Villkoren ska finnas lättillgängliga på klubbens hemsida. Även dessa är viktiga för dig att ta del av innan du betalar ditt medlemskap. En lista över våra lokalklubbar och rasklubbar med länkar till respektive hemsida hittar du på via Hitta din klubb

Ha koll via Min profil

Via webbtjänsten Min profil kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter och avsäga ditt samtycke till att få erbjudanden från våra samarbetspartners (tredjepartsskydd).

Rätt att få information

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran till förbundet ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter.

Begäran ska vidimeras av två personer och skickas skriftligen till:

Svenska Brukshundklubben
Medlemsavdelningen
Box 4
123 21 Farsta

Rätt att bli glömd

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina personuppgifter, men du behöver då vara medveten om att du då också avsäger dig rätten till ditt utmärkelser, meritförteckningar, medlemsnummer och annan medlemshistorik.

Blankett för begäran om

Frågor?

Har du frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mejl:

Förbundskansli
Medlemsfrågor