Bild som visar en paragraf i guld och en mötesklubba.
Bild som visar en paragraf i guld och en mötesklubba.
Bild som visar en paragraf i guld och en mötesklubba.

Styrdokument

inom Svenska Brukshundklubben

Stadgar, policys och andra styrdokument är viktiga för alla medlemmar att känna till då de sätter ramarna för vår organisation och hur vi arbetar och samarbetar inom Svenska Brukshundklubben.